Start Over

Database name Home Help Exit English version

On-line каталогът включва книги на български и чужд език, постъпили във фонда на библиотека "П. Славейков" след 1996 година. Този каталог е своеобразно продължение на електронния ISIS каталог, находящ се в локалната мрежа на библиотеката и на традиционните във фишиов вариант азбучни и систематични каталози, формално разделени по езиков, хронологичен белег. On-line каталогът е мощно информационно средство, съчетало и синхронизирало по най-лесен и достъпен начин библиотечните правила и стандарти от една страна и възможностите на новите технологии от друга. Гъвкавата система на търсене и приятния интерфейс са предпоставка за максимално бързите възможности за достигане до нужната информация. Благодарение на On-line каталогът (независимо от отдалечеността) читателите получават възможност за пълноценно използване на библиотечните фондове.

Търсене - примери

Търсенето в On-line каталогa на книгите може да бъде извършено по няколко признака:

Търсене по заглавие

Търсенето на определено издание(заглавие) по признак "Заглавие" се извършва при активен бутон заглавие. В полето за търсене се изписва част или цялата първа дума или пълното заглавие, по което ще се извършва търсенето. При изписването главните и малки букви нямат занчение.

Ако заглавието, което търсите е на латиница, задължително е да се изписват определителните и неопределителни членове на съответния език.

Пример: Търсите по първа дума от заглавието приключения. Резултатът изглежда по следния начин:

Вие търсихте за: заглавие = приключения
Намерени: 14 запис(а)

Записи от 1 до 14
id Заглавие Автор(и) ISBN Година
8860   Приключения в екологичното образование: от класната стая до карста     Баркър, Сюзън и др.     954-90540-1-2    2000 
1296   Приключения на момчето от провинцията     Цонев, Вълко         1999 
5804   Приключения с Яна     Захариева, Жанет Николова         2001 
5304   Приключенията на Дядо Коледа     Иванова, Екатерина     954-625-173-9    1999 
5152   Приключенията на Лиско в гората     Пъдарева, Елена Александрова ил.     954-625-1631    1999 
5355   Приключенията на Лиско в страната на квадратните същества     Априлов, Борис     954-625-165-8    1999 
5187   Приключенията на Лиско по море     Пъдарева, Елена Александрова ил.     954-625-164-Х    1999 
5489   Приключенията на Тамарка     Йорданов, Недялко Асенов         2000 
5541   Приключенията на Том Сойер     Твен, Марк     954-527-142-6    2000 
5393   Приключенията на Том Сойер     Твен, Марк     954-459-673-9    1999 
5813   Приключенията на Хъкълбери Фин     Твен, Марк     954-527-159-0    2000 
5619   Приключенията на барон Мюнхаузен     Распе, Рудолф Ерих     954-527-148-5    2000 
5178   Приключенията на непослушковците     Лилова, Елеонара Стоянова     954-9936-01-5    1999 
5427   Приключенията на семейство Пълшок     Верн, Жул     954-445-640-6    2000 

  

Записите са сортирани по азбучен ред на намерените заглавия. За да видите пълния запис за дадено заглавие е необходимо да изберете връзката, посочена в ID - номера на всеки ред или съответното заглавие.

Забележка: Записите се разпечатват на екран по 15, като следващите страници се преглеждат последователно.

Всеки запис отговарящ на определено заглавие има три форми на показване: кратко описание, пълно описание и ISBD описание, достъпни чрез съответните бутони.

Кратко описание: Този вид описание показва само основните елементи на книгата: заглавие, автор, местоиздаване, издателство, година на издаване, ISBN номер и предметни рубрики (ако записът има дефинирани такива).

Пълно описание: В това описание са изведени всички параметри на записа. В края на записа е посочена информацията за отделните екземпляри на книгата: инвентарен номер, основна сигнатура и подръчна (ако екземпляра има такава) и статуса на отделния екземпляр(т.е. в кой фонд е книгата и досъпна ли е в момента). За да заявите желаното от Вас заглавие, е нужно да използувате това описание, защото в него е посочена сигнатура, а това е задължителен елемент при подаване на заявка за литература.

Забележка: Системата за автоматично книгозаемане не е в експлоатация и са възможни грешки при отразяването на незаетите екземпляри.

ISBD описание: Това представяне на атрибутите на записа е съобразено с БДС - библиографско описание на книгите.

От всяка една форма на представяне на записа на книгата имате възможност да прегледате следващия запис от списъка с намерените заглавия или отново предишния запис, посредством бутоните предишен и следващ. Имате възможност и да се върнете отново към списъка с намерените заглавия отговарящи на критерия Ви за търсене.

От всяка една форма на преглеждане на записа на книгата имате възможност да прегледате други заглавията от същия автор на заглавието, което разглеждате или други заглавия свързани с предметните рубрики асоциирани с това заглавие.

Посредством бутона Ново търсене можете да зададете нов критерий за търсене в on-line каталога.

Търсене по автор

Търсенето по автор в каталога се извършва с активиране на бутон Автор и изписване на част или пълната фамилията на търсения от Вас автор.

Резултатът е списък с имената на всички автори, на които фамилията отговаря на зададения критерий за търсене. Резултатите са сортирани по възходящ ред по малкото име на авторите. В списъка с намерените резултати е отразен и броят на отразените в on-line каталога издания свързани с конкретните автори.

Пример: Търсете по фамилия милчев. Намерените резултати са следните:

Вие търсихте за: автор = милчев
Намерени: 12 запис(а)

Записи от 1 до 12
id Брой заглавия Автор(и)
7264   1     Милчев, Александър  
17525   1     Милчев, Валери Августов  
6630   1     Милчев, Иван ил.  
1791   5     Милчев, Кирил Станимиров  
10009   1     Милчев, Милко Краев  
17698   1     Милчев, Силвестър  
13078   1     Милчев, Тихомир  
2568   3     Милчев, Христо  
10324   1     Милчев, Христо състав.  
2186   1     Милчева, Елена  
13108   1     Милчева, Олга  
14539   1     Милчева, Силвия  

  

За да прегледате конкретните заглавия е необходимо да изберете връзката посочена в ID-номера на всеки ред или името на автора.

Търсене по предметна рубрика

Търсенето по предметна рубрика е търсене свързано с тематиката на книгата. Търсенето е свързано с предеметните рубрики асоциирани със всяко заглавие в on-line каталога.

Забележка: Художествената литература няма специфицирани предметни рубрики.

Търсенето по предметна рубрика става чрез изписване на една или няколко думи. При изписването главните и малки букви нямат значение. При този тип търсене се търси за всяко едно срещане на зададенания от Вас стринг в предметния рубрикатор.

Пример: Търсите по предметна рубрика история. Резултатите са следните:

Вие търсихте за: предметна рубрика = история
Намерени: 209 запис(а)

Записи от 1 до 15
id Брой заглавия Предметна рубрика(и)
36   0     Австралия история  
39   0     Австрия история  
42   0     Австроунгария история  
154   0     Азиатски страни история  
157   0     Азия история  
217   0     Албания история  
247   0     Алжир история  
283   0     Америка история  
361   0     Англия история  
384   0     Антарктида история  
420   0     Антична история  
465   0     Арабски страни история  
475   0     Аржентина история  
482   0     Арктика история  
547   0     Асирия история  

   Следваща стр.  

Резултатите са сортирани по азбучен ред по първа дума на намерените предметни рубрики, в които се съдържа търсения от Вас стринг. В тзои случай ако Вие се интересувате само от рубрика История, трябва да я търсите в съответния ред. Към всяка една рубрика можете да видите броя заглавия които са асоциирани с конкретната рубрика.

Търсене по част от заглавие

Търсенето по част от заглавие на определено издание е необходимо да е активен бутон Част от заглавие. В полето за търсене напишете коя и да е дума или словосъчетание от заглавието, което търсите. При изписването главните и малки букви нямат значение. При този начин на търсене "шумът" (ненужните данни) в резултатът е по-голям.

Пример: Търсите по част от заглавието приключения. Резултатът изглежда по следния начин:

Вие търсихте за: част от заглавие = приключения
Намерени: 20 запис(а)

Записи от 1 до 15
id Заглавие Автор(и) ISBN Година
5488   ВЕСЕЛИ приключения с приятели     Тюлък, Ричард     954-625-198-4    2000 
5203   Животът и необикновените приключения на войника Иван Чонкин     Войнович, Владимир Николаевич     954-528-140-5    1999 
5297   Коледните приключения на мечетата     Иванова, Екатерина     954-625-175-5    1999 
5296   Коледните приключения на мишлетата     Иванова, Екатерина     954-625-174-7    1999 
2489   Малката художничка и нейните приключения     Стефанова, Мария Михайлова     954-8831-47-1    2000 
8860   Приключения в екологичното образование: от класната стая до карста     Баркър, Сюзън и др.     954-90540-1-2    2000 
1296   Приключения на момчето от провинцията     Цонев, Вълко         1999 
5804   Приключения с Яна     Захариева, Жанет Николова         2001 
5304   Приключенията на Дядо Коледа     Иванова, Екатерина     954-625-173-9    1999 
5152   Приключенията на Лиско в гората     Априлов, Борис     954-625-1631    1999 
5355   Приключенията на Лиско в страната на квадратните същества     Априлов, Борис     954-625-165-8    1999 
5187   Приключенията на Лиско по море     Пъдарева, Елена Александрова ил.     954-625-164-Х    1999 
5489   Приключенията на Тамарка     Йорданов, Недялко Асенов         2000 
5541   Приключенията на Том Сойер     Твен, Марк     954-527-142-6    2000 
5393   Приключенията на Том Сойер     Твен, Марк     954-459-673-9    1999 

   Следваща стр.  

Резултатите са сортирани по азбучен ред на заглавията.


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

Copyright 2001, 2002, 2004 Public Library