Търсене по автор

     При търсене по име на автор/създател се използват следните варианти на изписване на имената:

Author Search box

     Лични имена

     Колективни имена

       При изписването главните и малки букви нямат значение.

       Не се допуска формулиране на ограничения за този вид търсене.

       Минимален брой символи за тръсене 2 .

       Търсенето се извършва във всички познати форми на изписване на името на автора включително псевдоними.

       Чужд автор за който в каталога има издания на български и чужд език, може да бъде открит чрез кръстосано търсене чрез изписване на името на български език или на латиница.

Резултатът е списък с имената на всички автори, които отговарят на зададения критерий за търсене. Резултатите са сортирани по възходящ ред по малкото име на авторите. В списъка с намерените резултати е отразен и броят на отразените в on-line каталога издания свързани с конкретните автори.

Пример: Търсете по фамилия милчев. Намерените резултати са следните:

Вие търсихте за: автор = милчев     
Намерени: 49 запис(а)

Записи от 1 до 15
Автор(и) Брой заглавия
Димитрова-Милчева, Александра     2  
Милчев, Александър     2  
Милчев, Асен     2  
Милчев, Валери Августов     3  
Милчев, Георги     1  
Милчев, Димитър     1  
Милчев, Иван     1  
Милчев, Иван Иванов     1  
Милчев, Иван Силвестриев     1  
Милчев, Илия Владимиров     1  
Милчев, Карл Иванов     2  
Милчев, Кирил     2  
Милчев, Кирил Станимиров     17  
Милчев, Любомир Илиев     5  
Милчев, Милко Краев     2  

За да прегледате конкретните заглавия е необходимо да изберете връзката посочена в името на автора.