Заявка за междубиблиотечно заемане

(Платена специализирана услуга)

Уважаеми читатели, уведомяваме Ви, че през месец август услугата не работи

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

 

Читателска карта:
*
Не съм читател
Име:
*
Фамилия:
*
Телефон:
*
E-mail:
*
Моля, посочете заглавията, които желаете да поръчате (общо до 3 бр. книги и статии):

КНИГИ
  Автор:* Заглавие:* Година на изд.:*
1.
2.
3.
 
СТАТИИ от КНИГИ, СБОРНИЦИ или ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
  Заглавие (на статия):* Автор (на статия):* Източник (периодично изд., бр., год. / сборник):*
1.
2.
3.
  Забележка:
  
  /Всички полета маркирани със "*" са задължителни/


        

    Междубиблиотечно заемане е услуга, която дава възможност на читателите да ползват литература, притежавана от други библиотеки в страната или чужбина.

    Предоставените библиотечни документи от други библиотеки се ползват в читалните зали на библиотеката за определен срок. Услугата се ползва само когато търсеното заглавие липсва във фондовете на Варненската библиотека.

  • Услугата се предлага на читатели с минимум шестмесечна регистрация.
  • Библиотечната услуга е платена – читателят заплаща такса за услугата и пощенските разходи за доставката и връщането на материалите.
  • Пощенските разходи за доставка и таксите на библиотеките се поемат от читателите.
  • За да се запознаете с реда за ползване на библиотеката, прочетете Правилата за обслужване на читателите.

© 2016 Регионална библиотека "Пенчо Славейков"