Start Over


Варненско Окръжно Управление
За редовното и своевременно снабдяване на градското население с продоволствия от селата.
Варненски Окръжен Районен Комитет
Раздаване на дърва срещу домакински преброителни карти.
Варненско Градско Общинско Управление
Събиране на сведения за загинали войници по време на Илинденско-преображенското въстание по повод 15-годишнината от въстанието.
От Попечителството на Окръжното Сиропиталище във Варна
За въвеждане на купонна система в продажбите на тютюна, като купоните се печатат за сметка на фонда на сиропиталището.
Редакцията на в. `Земледелец`
Министър Оббов и председателя на Народното събрание Атанасов ще държат речи в зала `Съединение`.
Морска Полицейска Служба - Варна
Събиране на фотографически и ръкописни материали с цел написване изчерпателна история на Черноморската флотилия.
Морска Полицейска Служба - Варна
Събиране на фотографически и ръкописни материали с цел написване изчерпателна история на Черноморската флотилия.
[Редакцията на `Морски Ратник`]
За откриването на първия конгрес на Съюза на Българските моряци във Варна.
Minoritatea Bulgară din România
Българското малцинство в Румъния осъжда убийството на полицейския фелдфебел Джеордже Петреску.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вечерна поща
 Гоце Делчев
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Куриер
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна дума
 Народна самозащита
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Родна мисъл
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1885 год.
Съответствия за:  обществени/политически
Резултати 1018 - 1026 от 1034.стр.    First Page  Previous Page   114   115  
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Добруджанско слово [вестник]
бр. 134, 06/12/1919
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 343, 01/11/1917
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 523, 27/07/1918
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 536, 13/08/1918
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Земледелец [вестник]
бр. 4, 12/01/1922
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Морски преглед [списание]
бр. 17, 01/06/1935
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Морски преглед [списание]
бр. 25, 01/10/1935
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Морски ратник [списание]
бр. 20, 15/12/1926
Serial's cover page [Съобщение]     
 [обява]
Ново единство [вестник]
бр. 70, 05/09/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library