Start Over


Комисионерско събрание.
Търговския курс в Пловдив.
Поправка на цените на изключителната тарифа N 6, таблица II в обикновената сточна и в благоприятствената тарифа.
Безмитен внос на белилната вар.
Вносът на `рогалката`.
Д-вото на българските студенти.
Нареждания за холерата.
Износ на храни.
Внесени индустриални материали през сомовитската митница.
Опис на продаваемите из държавните разсадници дръвчета, храсти и лозови пръчки.
Затварянето на Дарданелите и българското правителство.
За българските параходи.
Дарданелските проливи.
Поради празника на труда.
Два трена за Русе.
Посрещането на Парижките гости в г. Варна.
Наводнение в Сомовит.
Министър Франгя във Варна.
Търговците протестират.
Искане на бургаските житари.
Променено е името на новоотворения в Габрово хотел `Балкан` на хотел `Бристол`.
Д-во `България`.
Азбестовите неизгореваеми къщи.
Конгреса на Б. Ц. Кооперативна Банка.
Откриване безжичния телеграф.
Износа на мулета.
Повръщането на депозит в митниците.
Петролните резервоари.
За контрабандните митнишки дела.
Сведения за непокритите имоти.
Ипотекарния кредит на земледелците.
Издаден втори екземпляр от индустриалното свидетелство.
Безмитен внос на местни киселини за сапуни.
Скръбна вест.
За кумановската линия.
За ревизиите на акцизните началници.
Банкова агентура при гара Левски.
Застраховката против градушка.
По тарифирането на цимент и хидравлическа вар от фабриките `Панега` и `Лев`.
По превозът и таксуването на градобойни ракети.
Софийска лотария.
Нови разписания на треновете.
Новия австро-български договор.
Търговската и Ипотекарна банка на Балканите.
Отнети облаги.
Превеждането на суми с чекове.
Нехайно отнасяне към търговските интереси.
Признати права на копринената кооперация в Сливен.
Потвърдяване на вноските по текущи сметки при БН банка.
Втори екземпляри от индустриални свидетелства.
Болест по пчелите.
Списък на заразените от филоксера места.
Вноса на бойни пушки.
Утвърдените работнически представители.
Ръководителите на стачки.
Тегления на класната лотария.
Една поправка по едно съобщение от Сомовит.
Праздника на търговското дружество `Св. Борис`.
Търговската ипотекарна банка на Балканите.
Безжичния телеграф.
Хотел `Сплендид` в столицата.
Варненския нов заем.
Славянска Търговска Камара.
Променена фирма.
Друго наше мнение за горското дело възприето.
Нова фирма.
Доставката на 50 хиляди ботуши.
Варненското пристанище.
Нова мобелно-строителна фабрика в гр. Варна.
Земледелчески курс за народни учителки.
Дарданелите отворени.
Г-н Ляховски в София.
Търга за каменни въглища.
От София ни явяват.
Книжнина.,За кражбите по железниците.
Усилване фонда за общински пътища.
Паднала градушка.
Джебно разписание на влаковете.
Цените на месото в Цариград.
Българско Акционерно Д-во `Дружба` във Варна.
Първо българско д-во `Лев`, Плевен.
Най-големия лозов разсадник у нас.
Захарната фабрика в Бургас.
Правилника за акцизите.
По индустриалния ипотекарен кредит.
Водоснабдяването на Делиормана.
Пловдивската търговско-индустриална камара известява.
Софийската банка.
Нова спиртоварна фабрика в Ямбол.
Варненско Женско Благотворително Дружество урежда градинско увеселение за събиране на помощи за местното сиропиталище `Надежда`.
Безмитно пропущане на сурови материали.
Министра на земледелието е предприел обиколка в Царството.
Насърдчение на местната индустрия.
За ромъно-българското дунавско сточно съобщение.
Г-н д-р Стоил Станев.
По тарифирането на стоките.
Бургаската нова гара.
Новият закон за акцизите в България.
Банка `България` в Добрич.
Тегления на класната лотария.
Пашкулното тържище.
Станция Сомовит се включва в Морско-железничното съобщение.
Претоварване на вагоните.
Превозът на индустриалните пратки.
Международната конференция по превоза на избухвателните вещества.
Превоза на каменните въглища от частните мини.
Изместването линията и гара Сомовит.
По повод пожарите около ж. п. линия.
Житната реколта в България.
Из Българската народна банка.
Тираж на заем.
По доставката на дърва за ж. п. персонал.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Лични.,Обявен в несъстоятелност.
Изключени от превоз предмети.
Нови телефонни линии.
Промяна в банковите райони.
Икономическо сближение между България и Сърбия.
За индустриалния съвет.
Изменен закон за пощите и телеграфите.
Одески търговец във Варна.
Американски земледелци в България.
Линията Сомовит - Никопол.
Завърнали се анкетьори.
Силистренците - индустриалци търсят обезвердение.
Застраховката на добитъка.
Видинската линия.
Таксите за телефонни разговори.
Завърнал се е в столицата проф. Ал. Цанков.
Българските ценни книжа.
По реквизицията.
Нови размествания и промени на служащите в пощите, телеграфите и телефоните.
Празникът на теменугите в Русе.
Розово масло.
Отменено запрещение за износа на брашна.
Концесиите за мини.
Ромънски пречки на австро-унгарските параходи.
Осъдително поведение.
Търгове.,Ученически спестовни каси.
Изборите за членове на търговско-индустриалните камари.
По въпроса за камбиото в страната ни.
Намалени срокове за пратките с малка бързина.
Търговия с Америка.
Облагане на временно износните стоки.
Издание на финансовото министерство.
Из Министерството на железниците.
Русенската захарна фабрика.
Нов банков клон.
Вноса на американски лози.
Кооперативен курс в Пловдив.
Новите митници.
Търговско-комисионерска фирма в Скеча.
Минала опасност на пристанищата в Сомовит и Лом.
Нови пощенски станции.
Индустриални облаги.
Доходите на Габровската ж.п. станция.
Молим г. Дедекина да отговори.
Тегления на класната лотария.
Проектирана машинна фабрика.
Пристигнали каменни въглища.
Посредническо-експедиторска фирма.
За съобщенията с новите земи.
Продажбата на тютюн в Кърджали.
Некоректност и беззаконие.
Как страда житарството.
Движението на параходите в бургаското пристанище.
Заемът.,Решение на камбиалния синдикат.
Индустриалният съвет.
По превоза на яйцата.
Белгия и икономическото положение на България.
Председателя на българския пчеларски съюз г. Г. Георгов е награден от руския император.
Подписка на Българската търговска банка.
Палатата на Русенската търговско-индустриална камара.
Съобщението със Свищов ще се възстанови.
Реколтата у нас и в чужбина.
Стопанисването на маслиновите гори.
Българските пчелари в славянския събор.
Спадане на българските ценни книжа.
Наводнението в Сомовит.
Пратки за Солун и Александрия.
Забранен внос за Русия.
Житарско събирателно дружество във Видин.
Отправена молба за разрешен риболов.
Годишни дружествени събрания.
Поправено индустриално свидетелство.
Втори екземпляри индустриални свидетелства.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Морски сговор
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1942 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1899 год.
Съответствия за:  Сомовит (Плевен), село
Резултати 10 - 18 от 25.стр.    Previous Page   2   3  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 281, 16/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 370, 17/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 376, 01/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 378, 06/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 397, 12/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 415, 15/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 463, 03/05/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 488, 11/12/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 543, 18/04/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library