Start Over


Варненският общински съвет гласува кредит за доизкарването на градския театър.
Градът е наводнен с жени от съмнителен характер.
Назначен е селски околийски началник в с. Аджемлер.
Съобщения от Специалната комисия по прехраната.
Към в. `Обнова`.
Една нетактичност на Градския съвет.
Из решенията на Окръжния съвет.
5000 лв грешни [пари] спасени.
Какви граматици чиновници имаме.
Концерт на Варненското народно музикално дружество `Гусла`.
Уволнен.,Стачките в града ни.
Заминала комисия - Варненското скотовъдно дружество търси млечни крави в Русия.
Освещаване църквата `Успение Пресвятие Богоридици` в с. Аджемлер.
Комарджилъка.,Гърци изпращат децата си в католическия пансион вместо в българските училища.
Куражът на гърците е пораснал.
Неотпечатани протоколи.
На в. `Свободен глас`.
Благодарност.,Писмо до редакцията от Ив. Буюклиев и редакционен коментар.
Поздравление по повод Великден.
Заминаването на височайшите гости.
Усуетени сказки върху художеството.
По закона за печата.
Кражба.,Секретар бирник престъпник.
Благодарност - помощи за безплатни ученически трапезарии.
За 1000 годишнината от смъртта на цар Борис.
На блатските уста около в. `Свободен глас`.
Общински избори.
Плодът на едно образцово управление, победа на правителството за общински съветници на 20-того.
Марко Симеонов заловен.
Помилвани затворници.
Следствен участък в Балчик.
Министерска годявка.
Пловдивски градски театър.
По аферата на д-во `Звезда`.
Из партийния живот.
Анкета.,Законопроект.
Шап и чума.
Интернирани.,Много вълци.
Депутация.,Шарка по овцете.
Хотел `Габрово`.
Годявка.,Оценка на сградите.
Интересен исторически надпис.
Варн. Ж. Благотвор. Д-во `Майка`.
Курс по кожарството.
Водоснабдяванието на града.
Похвално решение.
Еснафския рлазник.
Лични.,Една стара загадка.
`Писмо от бай Ганя`.
Горската стража.
Заболели хора от ядение месо от умрял добитък.
Местността `Чаири`.
Князът и принцеса Клотилда в града.
Водата в градските чешми намалена.
Нова театрална трупа с режисьор Роза Попова.
Получено в редакцията[Състояние на Варненското окръжие 1905-1906].
Намерен e камък с изображения при строежа на аквариума.
Офицерски произволи.
На в. Известник.
[Делото по убийството в Каварна].
Събрание на д-во `Родолюбец`.
Оплаквания на гражданите.
По повод една изгубена полица.
Върлуваща опасна болест.
Опровержение на съобщение във в. `Вечерна поща`.
Освещаване на църква[в с. Аджемлер].
Персонални смени на чиновници в търговията.
Цените вследствие гражданския бойкот към гръцките търговци.
Докато напальона[наполеон - златна монета] на Варненската пиаца от ден на ден се възкачваше.
Пристигнали артисти.
Вчера г-н Хр. Ал. Божков е обиколил с. Горни Аладън и Аджемлер.
Македонското мл. д-во `Братя Миладинови` свика членовете си на извънредно събрание.
Варненско Градско Общинско Управление предупреждава гражданството да пази децата си от заболяване от скарлатина.
Общината е нормила месото.
В Народния Университет ще се четат лекции.
Редът на представления на общинския театър.
Важно за чуждите поданици.
Борса.
Очаквайте филма `Исландски рибар`.
Дежурството на лекарите в съгласие с комендантството.
Смъртни присъди за Станимашките разбойници.
Опустошителна градушка в землището на Аджемлерска община.
Варненския гарнизон устроойва лятна станция по морския бряг за апасните офицери и семействата им.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Курортна Варна
 Морски сговор
 Народна просвета
 Народна сила
 Правда
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Сила
 Славянин
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Аксаково (Варна), град
Резултати 91 - 99 от 168.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 69, 19/06/1919
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 28, 11/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 47, 19/04/1907
Serial's cover page Хроника     
Народна сила [вестник]
бр. 21, 05/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 85, 10/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 29, 15/10/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 39, 15/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Сила [вестник]
бр. 6, 18/10/1923
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 336, 26/06/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library