Start Over


Зърнени храни.
Варненско тържище.
Внос на зърнени храни в Анверс.
Чуждестранни борсови съобщения.
Колониални стоки.
Брашна.,Метали.,Каменни въглища.
Камбио.
Зърнени храни.
Варненско тържище.
Чуждестранни борсови съобщения.
Браилско тържище.
Международния житен пазар.
Брашна.,Колониални стоки.
Метали.,Каменни въглища.
Камбио.
В града ни няколко дни престоя г-н Зиндер.
Телеграма от Министерството на обществените сгради и благоустройството.
Работниците искат увеличение на пристанищните такси.
В Белоградчик е основано `Акционерно дружество културни мероприятия по земеделието, горите и водите`.
Нов законопроект за работническите професионални сдружения.
Съобщение от кореспондента на Варненската търговска камара в Анверс.
Оплакване на търговците от Свиленград.
Стачка в кожарските фабрики в Габрово.
Делегация от Бургас изпратена в столицата.
Необходими проверки на кожите.
Бойкотът против комунистите в Габрово.
Рапорт от египетското ни консулство.
Цените на някои продукти.
Новогодишни поздравления.
Благотворителна инициатива.
Адвокатска защита в духовните съдилища.
Общински театър.
Неправомерно - произволни оценки на имоти.
Илюстровани картички на Аладжа манастир.
Починал член на дружеството.
Годишно събрание на дружество `Варненски кореняк`.
Сериозно внимание на служителите от водопроводното отделение.
За хазартните домове.
Благотворителни акции на Дружествата на запасните офицери.
Анверското пристанище.
Маскирани лица из града.
Чистенето на снега.
Починал е в Анверс Кирил Качамаков.
Дежурни аптеки.
Фризьорски салон `Севиля`.
Фълмът `Първа любов` в кино Ранков.
Поправка. В статията `Разяснения по гербовия налог` в бр. 5785 от 28/09/1936 е допусната грешка.
Потребителна кооперация `Напред` продава бял дъб.
Варн. Нар. Театър съобщава на подалите заявление за стажанти да се явят на изпит.
Контролните бюра по мерките и теглилките.
Мострени панаири.
Застой в продажбите на вината.
Освободени от длъжност консули.
Международната изложба в Анверс.
Нови митнически тарифи.
Пашкулното тържище в гр. Харманли.
Големи музикални тържества от 24 юлий до 2 август във Варна.
Новите топли и студени бани във Варна са открити.
В английските пристанища.
Параходната компания Berutra.
Избухнала е обща стачка в пристанището на Анверс.
Благополучно е бил спуснат на вода в Рива Тригоза `понтон-драга` Romanus.
Германските параходи `Портофино` и `Рапало`.
Продажба на английския параход `Port Chalmers`.
Продажба на петролния параход `Athelhill`.
Събрание на Варненското Търговско Дружество.
Допълнение към обикновената и благоприятствената тарифа.
Здание на Русенската Търговска Камара.
Доставка на крини.
За учителките в професионалните училища.
За затворените професионални училища в Търновските села.
По превозването на тютюня.
По неуредиците на митнишката служба.
Мандраджийското дружество в Ямбол.
Завършили с похвален успех търговското си висше образование в Анверс български студенти.
Съвременен театър гостува в театър `Прошек`.
Комисионерско събрание.
Търговския курс в Пловдив.
Поправка на цените на изключителната тарифа N 6, таблица II в обикновената сточна и в благоприятствената тарифа.
Безмитен внос на белилната вар.
Вносът на `рогалката`.
Д-вото на българските студенти.
Нареждания за холерата.
Износ на храни.
Внесени индустриални материали през сомовитската митница.
Опис на продаваемите из държавните разсадници дръвчета, храсти и лозови пръчки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Женски свят
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Последни новини
 Ратник
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Антверпен (Белгия), град
Резултати 100 - 108 от 125.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14  
Serial's cover page Търговски бюлетин     
Търговски фар [вестник]
бр. 518, 23/02/1914
Serial's cover page Търговски бюлетин     
Търговски фар [вестник]
бр. 548, 29/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 34, 16/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 9, 01/01/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5786, 29/09/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 22, 29/06/1928
Serial's cover page Хроника     
Морски ратник [списание]
бр. 10, 16/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 277, 07/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 281, 16/10/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library