Start Over


Уволнени със заповед на Министерството на просветата 25 учители във Варненски окръг като комунисти.
Явили се на държавен изпит 33-ма души за начални учители във Варна.
Ремонт на водопровода в с. Еленч.
В два от общинските магазини месото ще се продава по-евтино.
Образува се комисия за пострадалите от пожара врачани и във Варна.
Изявление на Общината по бездомнишкия въпрос във Варна.
В общинското сечище `Фацара` започва сечене на дървета.
Още по бездомнишкия въпрос.
Общинското управление оповести срока за подаване на декларации за джибри и вина.
Назначени са 13 акушерки във Варненски окръг.
Представител на Варненската търговско-индустриална камара в гр.Казанлък е г. Найденов.
Паспортното бюро визира паспорти всеки ден.
Решения на Индустриалния Съвет.
Един позив за създаване на посмъртна кооперативна организация.
По предстоящите релсови доставки.
Търгове.,Акционерното кожарско д-ство `Кром Шевро`.
Ромънското правителство забранява вноса на свине от България.
Окръжно на Министерството на търговията.
Г-н Шварц заминава за Буда-Пеща.
Руските въглища на българския пазар.
Инспектор на мерките и теглилките.
За търговците на мерки и теглилки.
Закона за праздниците и спиртните фабрики.
Суровите индустриални материали.
Помолени сме от една банка в Букурещ.
Пивоварната фабрика в Казанлък.
Тегления на класната лотария.
Всеславянския журналистически конгрес в Белград.
Житарския конгрес в Плевен.
Инспектор констатира загубите от иззет петрол на русенски търговец.
Отнета правоспособност.
Търговската фирма `Н. Мутафов & Ив. Шопов` в Плевен.
Санитарната дирекция и разтоварването на параходите.
Д-во `Сила` - Плевен.
Общо годишно редовно събрание на Износно-Вносната Банка.
Изучаване фауната на българския черноморски бряг от Руската Императорска Академия.
Пак по правилника за тестените произведения.
Издадено индустриално свидетелство.
По износа на зърнените храни.
Безмитен внос на сурови материали.
Телефона Габрово - Казанлък.
Помощи по занаятите.
По професионалното образование.
Конгреса на търговските камари.
По облагането с мито цигаретата.
Окръжно до управлението на митниците.
Командитно дружество за индустрия.
Реколтата на рапицата.
Министерството на финансите и митниците.
Инсталации за електричество в Габрово.
Преименувана фирма.
Телефонът в Габрово.
Католическа пропаганда - католическият пансион `St. Andre` ще даде концерт в полза на новооснования институт за глухо-немите във Варна.
Некоректно дружество.
Несъстоятелност.,Столарско училище в Габрово.
Общо редовно годишно събрание на Българско Акционерно Винарско Друоество `Грозд` - Варна.
По търговския договор с Австро-Унгария.
Специални международни товарителници.
Употреблението на старите крини.
Превоз и таксуване на избухвателните вещества.
Обявена стачка на работниците в държавна мина `Перник`.
Безмитното внасяне на турското розово масло.
Горско училище в Лъджене.
Бубарски курс.
Тарифирането на вазелина и амоневия нитрат.
Пътниците от Цариград.
Превоза на железни каси и подложки за каси от Германия.
Беритбата на розите.
Джафер Персиян и Генералната Банка.
По облагането на амбалажите.
Износното мито на житата.
Книжнина.
Телеграми до мелничарския конгрес.
Френско-руско-българска банка.
Железниците Тулово - Казанлък.
Конгресът на мелничарите.
Търговският договор.
Контрабанда на тереше.
Опити с `Ото плуга`.
Семена за продан.
Кооперация `Братство` в Казанлък.
Банка `България`.
Лихварството във Варна.
Тегленията на Класната Лотария.
Гръцката оперетна трупа И. Папайоану.
Нови български параходи.
Търговския ни договор с Австро-Унгария.
Безмитен внос на материали.
Глобени индустриалци.
Помощите по Министерството на търговията.
Протестираните полици и Пловдивската камара.
По изучаването на новите ж.п. линии.
Полковник Софрониев.
Законопроект за лова.
За яйлаците.
Постройката на ж.п. линия Тулово - Казанлък.
Бъдещ френски вестник.
Щедър дарител.
Пристигнали параходи във Варненското пристанище.
Българското Търговско Акционерно Д-во.
Наличност на касата на Българската Н. Банка.
Фабриката `Кирил`.
Пловдивската Търговска Камара.
Българско индустриално анонимно дружество.
Ограбен земледелец.
Конференция на търговските камари.
Нов пътнишки влак до Варна.
Важно за житарите.
Новите крини.
Тулово - Казанлък.
Митнишки курсове.
Закона за индустриалните железници.
Новите наредби по мерките и теглилките.
Движение на корабите във Варненското пристанище.
Окръжните постоянни комисии и модерното земледелие.
Да плащат ли сергийно право търговските агенти.
Д-во `Нафта`.
Бюджетът по контролата на мерките и теглилките.
Разместване на банкови чиновници.
Маркирането на стъклените мерки.
Новите крини.
Комисията по проучването на тъкачеството.
Около вноса на бутилките.
Правилник за движението на автомобилите във Варненския окръг.
Бургаска житна борса.
Търговската фирма Стефан Обрейков разширява търговията си.
Опитни станции по розовата култура.
Лични.,Констатирани нередовности по контролните бюра.
Нова фирма в Бургас.
Проверка на кантарите по гарите.
За нуждите на винарите.
По безмитното внасяне на материали.
Освободени от комисиона и порто депозирани полици.
По стажа на агрономите.
Нови тарифи.
Програмата на професионалните училища.
Заминаването на пчеларите за Москва.
Спестовно Акционерно Д-во `Нива` - Плевен.
Безжичната ни станция в услуга на руските параходи.
По изменението на закона за мерките и теглилките.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Допълнителна такса за вписване актовете за банкови имоти.
Списъкът на суровите материали.
Застраховките в кооперативната банка.
Съвременното асоциационно право и дружествата с ограничена отговорност.
Съвещанията на розопроизводителите.
Правилник за движенията на параходите.
Комисионно-експедиторска къща.
България и Черна Гора.
Захарна фабрика при Бургас.
Концесия за каменно-въглищното производство.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Здравие
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна самозащита
 Нова любов
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Прелом
 Природен лекар
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Сила
 Снопче
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Казанлък (Стара Загора), град
Резултати 109 - 117 от 166.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19  
Serial's cover page Хроника     
Сила [вестник]
бр. 10, 22/10/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 217, 09/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 229, 27/04/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 238, 28/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 340, 18/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 353, 11/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 361, 31/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 418, 20/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 419, 22/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library