Start Over


Беседи на Б. Н. М. Сговор в страната.
Редовни годишни събрания на клоновете на Сговора в страната.
Учредяване на нови клонове на Б. Н. М. Сговор.
Изложба с морски сюжети на художника Каварналиев в Пловдив.
Основана е Морска Търговска Камара в Цариград.
Убити членове на Сговора в София и Пловдив.
За конференцията по въпроса за създаване на Черноморски Научен Институт във Варна.
Дейността на Параходното дружество.
За `Закона за насърчение българското мореплавание`.
Отпуснати средства за фонд `Черноморски Научен Институт` от Пловдивския клон на Б. Н. М. Сговор.
Нови членове в управителното тяло на Софийския клон.
Нови клонове на Б. Н. М. Сговор в страната.
Събрания на Б. Н. М. Сговор в страната.
Морски балове в Русе и Пловдив.
Откупка на в. `Правда` от Пловдивския клон на Сговора.
Нови клонове на Б. Н. М. Сговор в страната.
Членовете на Варненското настоятелство на Б. Н. М. Сговор.
Беседа на географа В. Атанасов във Варна.
Създадена е `Бежанска трудова риболовно-земледелска кооперация` в Ахтопол.
Предстоящо издание на книгата `Отбраната на Черноморския бряг на България` от П. Дървингов.
Управителният съвет на Резовския клон на Б. Н. М. Сговор.
Избран е нов председател на Б. Н. М. Сговор в Анхиало.
Вечеринка в Ямбол.
Общи годишни събрания на Софийския, Пловдивския и Варненски клонове на Б. Н. М. Сговор.
Отпуснати средства за фонд `Черноморски Научен Институт` от Пловдивския клон на Б. Н. М. Сговор.
Нови членове в управителното тяло на Софийския клон.
Нови клонове на Б. Н. М. Сговор в страната.
Годишни събрания на Б. Н. М. Сговор в Русе, Видин, Пловдив и Варна.
Сливане на Варненския клон на Б. Н. М. Сговор и Морския Спортен Легион.
Становище на Б. Н. М. Сговор по въпросите за заселване на крайбрежието и настаняване на бежанците.
Книжна агитация за дейността на дружество `Български Народен Морски Сговор` чрез позиви сред гражданството.
Нови клонове на Б. Н. М. Сговор в страната.
Членовете на Варненското настоятелство на Б. Н. М. Сговор.
Беседа на географа В. Атанасов във Варна.
Създадена е `Бежанска трудова риболовно-земледелска кооперация` в Ахтопол.
Предстоящо издание на книгата `Отбраната на Черноморския бряг на България` от П. Дървингов.
Управителният съвет на Резовския клон на Б. Н. М. Сговор.
Избран е нов председател на Б. Н. М. Сговор в Анхиало.
Вечеринка в Ямбол.
Общи годишни събрания на Софийския, Пловдивския и Варненски клонове на Б. Н. М. Сговор.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Добружа
 Домакиня
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Есперантска младеж
 Женски свят
 Завой
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Наставник за учители и родители
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Победа
 Природен лекар
 Противоалкохолен лист
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свобода
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Пловдив, град
Резултати 1153 - 1161 от 1183.стр.    First Page  Previous Page   129   130   131   132  
Serial's cover page Съобщение N 11     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1925
Serial's cover page Съобщение N 13     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1925
Serial's cover page Съобщение N 12     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1925
Serial's cover page Съобщение N 15     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1925
Serial's cover page Съобщение N 6     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925
Serial's cover page Съобщение N 13     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1925
Serial's cover page Съобщение N 8     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925
Serial's cover page Съобщение N 15     
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1925
Serial's cover page Съобщение N 6     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library