Start Over


1. За новия клон в Чирпан.
2. Нова лодка за гребния клуб в Търново.
3. За общото годишно събрание в плевенския клон.
Честване на Никулден в клоновете на БНМС в страната.
Срещи на делегация от членове на БНМС с български министри.
Заседание на управителното тяло на БНМС с цел набелязване бъдещи проекти.
Ловене на кръста на Богоявление във Варна.
Сбирка на делегати от клоновете на БНМС по повод организиране на плувния спорт в страната.
Увеличаване акциза върху газьола и последвствията за корабоплаването.
Беседа на Ал. Манолов пред варненското женско дружество `Любов към Родината`.
Беседа на Г. Панчев в пансиона за сираците от войната във Варна.
Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народна воля
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Победа
 Правда
 Природен лекар
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Плевен, град
Резултати 118 - 126 от 619.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Землетресението вчера     
Черно море [вестник]
бр. 61, 03/10/1892
Serial's cover page Значението на 21 Ноемврий за ж ...     
Женски свят [списание]
бр. 3, 01/02/1894
Serial's cover page Значението на конопената култу ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5552, 07/02/1936
Serial's cover page Играни мачове в Царството     
Варненски новини [вестник]
бр. 308, 12/06/1925
Serial's cover page Из Съобщение № 10     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1924
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Из живота и дейността на Б. Н. ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1937
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library