Start Over


Покана на Акц. Д-во `Братя Генови` към акционерите.
Международна изложба на мостри в гр. Триест.
Съобщение от Б.Н.Б. към строителите.
Д-р Рачо Ангелов подава оставка.
Намалено е митото на цимента.
Към пътуващите за колониалната изложба в Марсилия.
Открита е Българо-Чешката търговска камара.
Гръцкото правителство изисква 200 товарни вагона от България.
Новини от българския генерален консул в Стокхолм.
Започва строежа на първата българска фабрика за порцеалнови изделия.
Честване на стогодишнината от независимостта на Бразилия.
Относно кредитите от Нардона банка.
Среща на Министъра на финансите с представителите на френско-белгийско-английската група.
Конференция на риболовните кооперации.
Съобщение от Чехословашката тютюнева режия.
Разширение на телефонната мрежа в русенски окръг.
Паричната криза.
Почина Никола Кънев.
Дълговете преди войната.
Българското икономическо дружество открива подписка.
Убийства на видни общественици.
Гласуване на Адвокатския конгрес.
Записване на учениците за учебната 1925/26 г.
Строеж и разширение на БНБ, Варненски клон.
Изгубени или откраднати вещи се намират в Обществената безопасност.
Годеж.,Събрание на македонската организация `Бр. Миладинови`.
Сказка на проф. А. Митов.
Изчезнала слугиня.
Оркестърът на Атанас Сотиров свири в бирария `Грозд`.
Дежурни лекари.
Нетърпима миризма от двора на девическата гимназия.
Изложба на препарирани птици в училище `Св. Климент`.
Секретарят про БНБ, Варненски клон ще се завърне от Марсилия.
Инспектори от централното управление на БНБ ще пристигнат в града.
Летните кина.
Изпит за секретар-бирници.
Изложение на м-р Цанков по вътрешното и външното положение на страната.
Земеделският съюз и опозиционните партии.
Българското генерално консулство в Марсилия открива специална информационна служба.
Пристигащи параходи.
Д-во `Другарски съюз` ще присъства на погребението на Христо Н. Ковачев.
Събрание на Д-вото на варненските търговци.
Забраняват се посещенията в Морския санаториум.
Семейна среща на габровската колония `Янтра`.
Неделен университет.
Общо редовно годишно събрание на Варненското черноморско колоездачно д-во.
Общо събрание на новообразуваното Певческо-музикално дружество `Морски звуци`.
`Нощите на Декамерон` в кино `Ранков`.
Варненска стокова борса.
БНБ, курс за 1.XII.1925 г.
Главният директор на железниците г-н Колчев е в града ни.
Някои хлебари и бакали в града ни продават хляба по 4 лева.
Всички медицински фелдшери, акушерки и милосердни сестри да се явят в пожарната команда.
Варненският народен театър ще представи за последен път `Сензационния процес`.
Новият кораб на Българското параходно д-во `Родина`.
Изтеглена сума от отпуснатия кредит на общината.
Ще се отпразнува 20 гдишната дейност в областта на музиката на Коста Тодоров.
Получиха се пенсионните книжки на военно-инвалидите.
На 20 т. м. парахода `Варна` замина за Марсилия, парахода `Фердинанд` приема пътници.
Жилищната комисия.
Получено нареждане да се събират недоботи и текущи данъци.
В-к `Варненска поща` честити католишката коледа на своите читатели-католици.
Върховният медицински съвет дава право на Варненската община да открие собствена аптека.
Гръцката търговско-индустриална камара в Александрия организира изложба на гръцки и чужди продукти.
Министерството на земледелието открива женска секция при тукашната подвижна земледелска катедра.
Освобождават се от временна трудова повинност окръжните акцизни началници.
Срока за елпезирането на тютюните.
Раздаване на военно-инвалидните пенсионни книжки.
Санитарен инспектор от дирекцията на народното здраве пребивава в града.
Пристигнали параходи.
Открита е телеграфо-пощенска станци в село Девня (Провадийско).
Внесен е новият жилищен законопроект.
Констанца Кирова е потвърдила гостуването си във Варна.
Из постоянната комисия.
Из митрополията.
Съдебни.,Стопански вести.
Из стоковата борса.
Театър, събрания, сказки.
Из пристанището.
Из стоковата борса.
Стопански вести.
Из постоянната комисия.
Дежурни лекари.
Дежурни аптеки.
Театър, сказки и събрания.
`Мачист в ада`


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Здравие
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Ново единство
 Правда
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Марсилия (Франция), град
Резултати 118 - 126 от 154.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18  
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 26, 15/07/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 407, 09/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 491, 02/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5533, 19/01/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 88, 22/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 24, 22/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Вестник на инвалидите [вестник]
бр. 1, 25/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 7, 02/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 16, 12/12/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library