Start Over


Варна: Избор на настоятелство на спортен клуб `Надежда`.
Клубове от Северна България, изявили желание за членство в Лигата.
Общо годишно събрание на с. к. `Диана`.
Мачове за първенство във Варна.
Общо извънредно събрание на с. к. `Тича`.
Плевен: Мач за първенството на плевенските спортни клубове `Победа` и `Скобелев`.
Вратца: Футболно състезание между врачанския клон на Лигата с. к. `Орел` и софийския с. к. `България`.
Адрес на клоновете на с. б. с. Лига.
Открити нови пластове каменни въглища във Врачанско.
Пристанищна такса от гръцките кораби.
Подаване декларации за обд доход.
Закона за насърчение на земеделското производство.
Износ на яйца от България.
Представление на камерния варненски театър в кино `Прошек`.
За инвалидите.
Ипотечният кредит.
Варненски общински театър.
Учителски курс.
Земеделски домакински курс за жени.
Назначени са арбитрите по жп линии.
Чиновническо кооперативно застрахователно д-во.
Музикална забава на III Варненска народна прогимназия.
Тазоименният ден на Царя.
Пощенска спестовна каса.
Свикват се трудоваци.
Провадийското театрално д-во.
Основният камък на морските бани ще бъде поставен на 18 т.м.
Панаирът в Ески Джумая.
Общо годишно събрание на с. к. `Диана`.
Района на варненски II мирови съдия.
Захар от чужбина.
Врачанското окръжно управление.
Завишени цени на млякото.
Таксите за надписите.
Варненският комитет на благотворителността.
Изборно събрание на културно-просветно д-во `Добруджа`.
Спасена ученичка.
Редакцията умолява началниците на отделения за сведния за дейността им.
Трудовото бюро във Варна.
Започнал да излиза `Врачански общински вестник`.
На варненското житно тържище.
През цялата 1921 г. са издадени задгранични паспорти.
Телеграма на Н. В. Царя до Варненската окръжна постоянна комисия с благодарности за поздравите по случай Независимостта на България.
Министерството на земеделието свиква две селскостопански конференции.
Конкурс за агрономи за едногодишна специализация в чужбина.
Законопроект за освобождаване от митнически данъци и такси на бубеното семе.
Забранен износ на едър рогат добитък от България за Гърция.
Царят към тулчанци.
Царят и бабадагчани.
Празника на Ботев.
Митниците в Добруджа.
Валежите в Добруджа.
Рибен магазин.
Оплакване от група ученици от провадийското зимно земледелско училище срещу наложения от директора режим.
Благодарствен адрес за окръжния кооператор-организатор.
Управителят на окръжното стопанство `Св. Константин` с доклад пред постоянната комисия за условията за летуване.
Наредба от МВР за изплащане възнаграждението на агент-преброителите и контрольорите.
Постоянната комисия подготвя проекта и отчета на окръга.
Съобщение на Варненското градско общинско управление за заверка на избирателните книжки.
I и II полицейски участъци се помещават на ъгъла на ул. `Парушева` и `Успенска`.
Възпоменателни тържества по повод 25 годишнината от трагичната смърт на бившия министър на народното просвещение В. Кънчев във Враца.
Министерството на народната просвета забранява на учениците да участват в конкурса `Що е потребителна кооперация`.
Умирания и раждания от 1 до 27 януари.
Болести.,Лотарията на агрономическото дружество.
Земледелската катедра свиква конференция на общинските кметове по въпроса за засилване скотовъдните фондове.
Курса, устроен от земледелската катедра в с. Ясъ-бей.
Довечера - програмата на варненските кина.
Углавно дело срещу убиец.
Холерата във Варна.
Из речта на г. Д-р Радев.
Отшелничеството на Толстоя.
Толстой починал.
Мелничарски фалит пред съда.
Безплатни ученически трапезарии.
От гр. Балчик.
Писмо от града.
Дружественни.,Прогресивно-либерално бюро в Добрич.
По конгреса на запасните офицери.
В `Прогресист`.
Ухапани от бясно куче.
`Стамболийски на този и онзи свят` - политическа сатира от И. А. Волний.
Търсят се продавачи на в. `Северна поща`.
В Враца е открит 5-ия редовен конгрес на вегитарианския съюз в България.
[Заловен крадец].
Убита учителка в с. Пиргос, Русенско.
Сметта по ул. `6 Септемврий`.
Изборите за разтурените съвети в Варна и Шумен.
Инвалидите от Разград искат кредита, отпуснат за постройките на инвалидите.
Известният економист Вилджето Парето се е поминал.
Разтурен е общинския съвет в Осман-Пазар.
Изнуден с 2000 лева от с. Дамналъ-Орта.
Руски бежанци в Варна.
[Опровержение от Хр. Мирски на информация в бр. 61].
За представител на съветското `государствено черно-морско парах. д-во` е назначен Ст. Гирганов.
Стефан Черваров престава да бъде репортер на вестника.
Спорт и туризъм.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Български техник
 Бюлетин
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Економически преглед
 Завой
 Здравие
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Културен преглед
 Курортна Варна
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Нова любов
 Обнова
 Последни новини
 Природен лекар
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Враца, град
Резултати 127 - 135 от 173.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20  
Serial's cover page Хроника     
Бюлетин [вестник]
бр. 2, 01/06/1923
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 151, 02/01/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 283, 16/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 26, 30/03/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 17/10/1928
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 141, 05/06/1918
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 3, 27/01/1927
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 35, 12/11/1910
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 63, 23/08/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library