Start Over


За търговците на кашкавал и сирене.
Облагането на иностранните вина с акциз.
По облагането на детските мушамени престилки.
По обявяване теглото на стоките за обмитване.
По забраната за износа на монетите.
Износа на сода каустик е свободен.
По износа на вълнените пояси и одеяла.
По износа на добитък.
Забранен износ.
Разрешен износ от Турция.
По износа на яйца за Италия.
Забранен износ от Сърбия.
Разрешен износ от Сърбия.
Заразени от чума страни.
За разрешените за продажба марки минерална вода.
За издаване на задгранични паспорти на търговжите на добитък.
За изселниците турци и проблемите възникнали от наложената карантина.
Телеграма известяваща за карантина на вноса от Турция.
Намерени са фалшиви монети в Пазарджишка околия.
Министерството на Външните дела и Изповеданията съобщава, че правителството не поема отговорност за изкупуването на турски монети продавани на населението от спекуланти от Цариград.
С указ е постановено удължаване на срока за изплащане на реквизицията за Сръбско-българската война.
Предписание на Варненския окръжен управител за откупуване на мюсюлманите от военна служба.
Места за продаване във Варна.
Разрешава се преименуване на села в Старозагорска околия.
Върховният Медицински Съвет за бранява вноса на животни и суровини от Турция.
В гр. Айтос са открити фалшиви монети.
Обвиненията на Д-р Генадиев.
Опозицията и правителството.
Апела на студентите.
Гръцко-българските отношения.
Франция и гръцко-българските отношения.
Франз Йосиф оздравял.
Финан. положение на Гърция и гаранциите за новите заеми.
Чистете оръжията си!
Морска катастрофа.
Сведения за Есад паша и отношенията с България.
Административния съд готви законопроект.
Епилога на делото Саафет.
Сражение при Черновиц.
Настъпление близо до Краков.
Френските параходи бягат.
Новини от Виена.
Букурещ. Турските войски ще навлязат в Кавказ.
Чолак-Антич при Савински.
Среща между австрийския посланик и д-р Генадиев.
Министерски съвет.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Добружа
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Женски свят
 Завой
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Обнова
 Победа
 Поле
 Прелом
 Работническа искра
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Турция
Резултати 1549 - 1557 от 1650.стр.    First Page  Previous Page   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   Next Page  Last Page
Serial's cover page [Разни]     
Економически преглед [списание]
бр. 13=14, 15/03/1915
Serial's cover page [Стопански обзор]     
Економически преглед [списание]
бр. 1=2, 15/09/1914
Serial's cover page [Съобщения на Варненско окръжн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25, 01/09/1893
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 20/05/1893
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 12/11/1888
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10, 01/04/1893
Serial's cover page [Турция и Независимостта на Бъ ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 13, 27/03/1909
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 387, 10/05/1914
Serial's cover page [Хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 400, 26/07/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library