Start Over


Срещите на м-р Цанков.
Преговори между Съветското правителство и Афганистан за откриване на клон на съветската държавна банка.
Германо-руският търговски договор и възобновяване на търговските и железопътните съобщения между двете държави.
[Сражения между руски и германски войски].
Защитата на Буда-Пеща.
Санитарите в Германия.
Руско-френските сношения прекъснати.
Падането на Анверс.
Руско поражение при Августов.
Кайзера контузен.
Инциденти в Авганистан.
Артилерийски двубой.
Сражения между чети и редовна войска.
Турско-българ. чети в Македония.
Английски аероплани над Анверс.
Настъплението на русите към Тилзит.
Италия няма да окупира Албания.
Холерата в Петроград.
300 хилядна румънска войска на австрийската граница.
Руското отстъпление в Буковина.
Провъзгласен княз.
Малки французки успехи.
Безредици в Мексико.
Афганистан ще напада англичаните.
Подробности по руското отстъпление в Буковина, от наш кореспондент, който е посетил Сучава и Ицкани.
Австро-Сръбски театър.
Турските загуби при Суецкия канал.
Цариград за Русия.
Руския финансов министър в Лондон.
Бомбардировката на Дарданелите.
Опразване на Черновиц.
Един французки войник с 197 рани.
Събранието във Високата Порта.
Австрийците употребяват `думъ-думъ`.
Морско сражение.
Движението в Авганистан.
Ромънската граница затворена.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски отзив
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджа
 Добруджански новини
 Единство
 Куриер
 Медицинско списание
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Свободна Добруджа
 Стефан Караджа
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1905 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Афганистан
Резултати 19 - 27 от 49.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6  
Serial's cover page Най-новото днес     
Варненски новини [вестник]
бр. 446, 18/10/1925
Serial's cover page Общата война     
Варненски дневник [вестник]
бр. 12, 22/09/1914
Serial's cover page Общата война     
Варненски отзив [вестник]
бр. 23, 29/01/1915
Serial's cover page Опит за проучване средиземната ...     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1905
Serial's cover page Пактът за Азиатския блок параф ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5528, 14/01/1936
Serial's cover page Победния марш на Германия     
Правда [вестник]
бр. 6, 01/05/1938
Serial's cover page Победния марш на Германия     
Правда [вестник]
бр. 8, 22/05/1938
Serial's cover page Положението в Афганистан     
Свободна Добруджа [вестник]
бр. 51, 18/02/1929
Serial's cover page Последен час     
Варненски дневник [вестник]
бр. 5, 15/09/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library