Start Over


Обезщетението загубите от затварянето на Дарданелите.
Ще имаме ли канализация.
Свищовската търговия.
Нова фирма в Плевен.
Безмитно внасяне на сурови материали.
Земледелската екскурзия.
Нова фирма в Сливен.
По неразбориите в железниците.
Законопроектът за емиграцията.
Несъстоятелности.,Делегати за зрелостните изпити в професионалните училища.
Курс за огняри и помощници машинисти.
Цените на месото в Цариград.
Работническите книжки.
Външната търговия на България.
България и Германия.
Приходът на пристанищата.
За заемообразните удръжки.
За търговците на сирене и кашкавал.
Балканската банка в новите земи.
Пчеларите и събора в Прага.
Подписване на чекове.
Допуснати грешки.
Ново акционерно дружество в Русе.
Лозарска екскурзия в Австро-Унгария.
Бюджета на Деде-Агаческата община.
За поминъка на бежанците в новите земи.
Лъдженските бани при Деде-Агач.
Главна дирекция на железниците.
Износът от Турция.
Нови шосета в България.
Кооперативното дело в новите земи.
Тегления на класната лотария.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Експортерите и фабриките за тютюн.
Новите пощенски такси в страната.
Курса за мелничари във Варна.
Търгът за елеватора.
Адвокат Сокерон обран от разбойници.
Срокът за подаване на декларации за облагане с данък върху общия доход.
IVя панаир в Прага.
Съюз на цвеклопродавателите.
Производството на тютюн.
Нови тарифи за наемането на шлепове.
Нови такси за в митниците.
Преработена тарифата за централата на девизите.
Нова Българска търговска къща в Анверс.
Услуги на американска търговска фирма.
Продан на рибарски параход.
Предложение за обща конференция на търговско-индустриалните камари.
Курсът на лева.
Закупуване на чужда валута от клонове на Б.Н.Б.
Избори за комисия по облагането в Бургас.
Извънредно общо събрание на д-во `Текстил`.
Бургаската стокова борса.
Софийската търговска камара.
Износа на зеленчукови семена.
Угаснали права.
Допълнителен буджет на Пловдивската търговска камара.
Приходен бюджет на Варнен. стокова борса.
Реколтата на лозов материал в Сливен.
Заседание на съвета по специалното образование.
Обмяната на съкровищните бонове.
Редакционни бележки.
Замяна на квитанциите с облигации по вътрешния заем.
Влаковете от и за Габрово.
Хр. Втичев преместен в Българска кредина банка.
Патенти за тютюн и питиета.
Конференцията на търговските камари в Пловдив.
Съобюение от Б.Н.Б.
Търговска къща Братия Хараламби и Яни Генови.
Студентският конгрес в Прага.
Общи и специални облаги.
Законопроект за дружествата с ограничена отговорност.
Допълнителният военен данък.
Конференция на секретарите и представителите на търговските камари.
Искане за преработване на закона за гербовия налог.
Полско-американско дружество.
Клон на Новата Тракийска компания за тютюн.
Мерките и теглолките.
Преработване на наредбата за търговия с чужди платежни средства.
Пролетния панаир в прага.
Борбата срещу закона за гербовия налог.
Наредба за записи върху гербова хартия.
Въвеждане на аеропланна пощенска служба.
Гебедженското взеро.
Бездушни злодеи.
Невъздържан чиновник.
Главния комисар по прехраната.
Шестднвен панаир в Ловеч.
Шлеповете престояващи в българските дунавски пристанища.
Телеграфо-пощенската станция в с. Завет.
Митата за мостри.
Общо събрание на Варненската стокова борса.
Правилникът за личния кредит.
Делото по несъстоятелността на Георги Кънчев.
Есенен панаир в Прага.
Международния панаир във Виена.
Конгреса на Българ. Народ. Морски Сговор.
Захарните фабрики.
Румънската пощенска администрация.
Запитват ни търговците.
Прави впечатление.
Българ. Народ. Морски Сговор.
Дирекцията на железниците.
Износното мито.
Дъжд във Варна.
Бележка от редакцията.
Честитения до Царя.
Разходния бюджет за 1926 и 1927 година.
Гражданско събрание в Пловдив.
Пролетния международен мострен панаир в Прага.
Вносните мита на стоките в Турция.
Кредитна банка се премести срещу хотел `Роял`.
Конференцията на житарите - търговци в Бургас.
Редовно годишно събрание на сдружението на търговците на яйца и птици в София.
Засята площ от зърнени храни.
Сесия на Висшия съвет по търговско и промишлено образование.
Линията Тулово - Сливен.
Сдружението на митнишките и железопътни посредници в София.
Оплакване на търговеца К. Райков.
Получи се `Светулка`, книжка четвърта.
Гражданството в гр. Попово.
Редакционни бележки.
Първия Български мострен панаир в Горна Оряховица.
Износът през 1925 г.
Живко Добрев - атинският български пълномощен министър.
Бракуването на парахода `София`.
Железопътната линия Левски-Ловеч.
На `Търговско Промишлен Глас`.
По нареждане от Дирекцията за данъците.
Реколтата.,Мострения панаир в Прага.
Починал е Петър С. Пипев.
Панаира в Солун.
Интернационална банка.
Железопътната линия Сарамбей - Лъджане.
Лозята.
Пристигна във Варна г-н Алфред Майер.
Приготвеният законопроект за амбулантната търговия.
Паспортните такси.
Генералният наш консул в Марсилия.
Заседание на Учебния Съвет на промишлените и търговски училища.
Спогодбата за търговия между България и Албания.
Българската Царска Легация в Атина.
Вторият рейс.
Чл. 112 по закона за нотариусите.
Аероклуб на Чехословашката република в гр. Прага.
Испанското правителствто е разрешило вноса на царевица.
Железопътно съобщение между България и Сърбия.
Изборите за представители на търговските камари.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Единство
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна дума
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Прага (Чехия), град
Резултати 217 - 225 от 254.стр.    First Page  Previous Page   25   26   27   28   29  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 389, 29/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 568, 11/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 555, 12/01/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 601, 14/12/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 631, 26/11/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 666, 30/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 721, 05/02/1926
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 735, 30/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 742, 27/11/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library