Start Over


Археологическа конференция.
Първи археологически конгрес.
Нашият музей.
Геологическата сбирка при музея.
Музейни посещения.
Нашите Известия.
Комитети на Варненския Окръжен Музей в гр. Добрич и др.
Помощи от общините.
Историята на гр. Варна и гр. Сливен.
Фонд `Царица Елеонора`.
Преименуване улици-линии.
Ликове на дейците.
Документи от архивата на основните училища.
Документи в черковната къща.
Документи от общинското управление.
Уничтожени и изгубени документи.
Записките на свещ. Хр. Върбанов.
Пътеводител на гр. Варна.
Планът на гр. Варна от 1878 г.
Варна в турско време.
Разчистване на подземната постройка в двора на окръжното управление.
Разкопки на пазарния площад.
Запазване подземни старини.
Канализацията.,Чушми,Пропаднали старини.
Пещерния манастир Аладжа.
Тъмните пещери (каранл маара) до Аладжа.
Уничтожаване старини.
Старини пред Река-Девненската община.
Предложение към общинското управление в гр. Русе.
Паметникът на Владислаа Варненчик.
Починали членове.
Заключение.
Варненският музей.
Систематизирането на музейните сбирки.
Изложба `Варна в картини`.
Скриване ценни старини пред румънците.
Музейни посещения.
Парижкият кмет в музея.
Първи Археологичен конгрес в София.
Свикване на втори конгрес в Плевен.
Първи международен конгрес и изложба по градоустройството в гр. Ганд (Белгия).
Находки при канализацията.
Римски водопровод.
Разкопки.,Фотографическо ателие при музея.
Сказки.,Помощи.,Членските вноски за 1913 год.
Нивата.,Градината.,Прибрано оръжие.
Гробницата.,Заключение.
Резултатът от нашия конкурс за морски разказ.
Съобщения за дейността на Българския Народен Морски Сговор.
Детско морско летовище, уредено от Плевенския клон на Б. Н. Морски Сговор през 1929 г.
Детско морско летовище, уредено от Пловдивския клон на Б. Н. М. С.
Към членовете на Българския Народен Морски Сговор [относно абонамента за списание `Морски сговор`].
Резултатът от нашия конкурс за морски разказ.
Съобщения за дейността на Българския Народен Морски Сговор.
Детско морско летовище, уредено от Плевенския клон на Б. Н. Морски Сговор през 1929 г.
Детско морско летовище, уредено от Пловдивския клон на Б. Н. М. С.
Към членовете на Българския Народен Морски Сговор [относно абонамента за списание `Морски сговор`].
Съобщения из живота и дейността на Българския Народен Морски Сговор.
Отчет за дейността на Временния Ръководен Комитет на Черноморския Научен Институт през 1929 г. (Приет в Лом на 9.VI. 1930 г.).
Протокол N 15 на Временния Ръководен Комитет на Черноморския Научен Институт.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народна воля
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Победа
 Правда
 Природен лекар
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Плевен, град
Резултати 226 - 234 от 624.стр.    First Page  Previous Page   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Next Page  Last Page
Serial's cover page Отговори     
Здравие [вестник]
бр. 5, 20/02/1887
Serial's cover page Откриване спортния сезон от С. ...     
Бюлетин [вестник]
бр. 1, 01/05/1923
Serial's cover page Отчет за лятната морска колони ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1928
Serial's cover page Отчет на настоятелството за де ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Отчет на настоятелството за де ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1914
Serial's cover page Официален отдел     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1930
Serial's cover page Официален отдел     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1930
Serial's cover page Официален отдел     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1930
Serial's cover page Още една жертва на мизерията     
Варненски новини [вестник]
бр. 3923, 17/05/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library