Start Over


Майсторските свидетелства.
Кооперативна кошничарска работилница.
Тенекеджийско училище.
Майсторските изпити на 19, 20, 21 октомврий в Ески Джумая.
Новопостроено здание на професионално училище в гр. Шумен.
Жилищната криза и занаятчийството.
За седмичния пазар и амбулантната търговия във Варна.
Парична помощ за чирашките курсове.
Занаятчийското бюро при Министерството на търговията, промишлеността и труда.
V Редовен конгрес на Българския занаятчийско-професионален съюз.
Шивашки курс в Ески-Джумая.
По законопроекта на О. П. занаятите.
Чирашки изпити.
Занаятчийските искания в Народното събрание.
Занаятчийска литература.
Изпит на обущарски курс в Шумен.
За Ески-Джумайския панаир.
Шуменското занаятчийство.
За варненския седмичен пазар.
Пътующ учител.
Таксите за явяване на майсторски изпит.
Утвърден устав на Шуменското професионално питиепродавско сдружение.
Специални курсове.
По жилищния закон.
Законопроекта за изменение и допълнение закона за О. П. З.
Мястото на занаятчията в нашето народно стопанство.
Застой в занаятите.
По проверка на занаятите.
Кооперациите и търговско-индустриалните камари.
Текстилна бояджийска кооперация.
Завършен курс по модерно кроячество и шивачество.
Закрит курс по брюкселски дантели.
Шивашки курсове.
По майсторските изпити.
Ново занаятчийско сдружение в Ески Джумая.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Медицинско списание
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Природен лекар
 Пчелица
 Работническа искра
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Стефан Караджа
 Търговски фар
 Търговско огледало
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Търговище, град
Резултати 28 - 36 от 148.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 9, 06/12/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 29, 23/04/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 31, 09/05/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 32, 16/05/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 38=39, 04/07/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 45, 14/08/1924
Serial's cover page Земетресение във Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 3980, 13/07/1935
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1931
Serial's cover page Изгоряла мелница в Търговище     
Варненски новини [вестник]
бр. 3878, 01/04/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library