Start Over


История.,Сегашното положение на общинската санитарно-ветеринарна служба.
Кланичното дело.
Контрола над млякото.
Контрола върху млечния добитък.
Пазари на добитъка.
Пазари на съестни продукти.
Работилници (временни салхани за приготовление на месни консерви).
Рибарници.,Яйца и домашни птици.
Внос и износ на прясно месо.
Персонал.,Хигиенически съвети.
Заключение.
Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
Беседа в Юнашки салон за отглеждане на американска лоза.
Пишат от Провадия за забранен улов на риба.
Капелмайсторът на 8-й полк повишен.
Има риба работа.
Трупата `Рамирез`.
Извънредна сесия на Варненския окръжен съвет.
От гр. варна са изпратени две телеграми до княз Фердинад по повод Закон за акциза.
Коментар на публикация във в. Черно море.
Коментар на подлистник на в. Черно море.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанско слово
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народна воля
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Техника и стопанство
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Дългопол (Варна), град
Резултати 28 - 36 от 139.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next Page  Last Page
Serial's cover page Извлечение     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 01/05/1915
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Какво би видял Каниц, ако бе п ...     
Славянин [вестник]
бр. 40, 01/05/1931
Serial's cover page Курортни прояви в провинцията     
Варненски новини [вестник]
бр. 5460, 07/11/1935
Serial's cover page Лонгоза и горските кооперации ...     
Народна воля [вестник]
бр. 7, 26/06/1932
Serial's cover page Маршрут     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7=8, 01/04/1914
Serial's cover page Месечен рапорт     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 16/03/1915
Serial's cover page Местна хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 651, 06/06/1915
Serial's cover page Местни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 4, 15/02/1895


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library