Start Over


Въпроса за назначаване на ръководители на занаятчийската просвета.
Съобщение от българската легация в Белград.
Закриване на временната пощенска станция в бъргаските бани.
В село Ковачевци е открита пощенска станция.
Утвърден в уставът на съюза на банковите търговски служащи.
Откриват образователен курс за майстори и работници в Кюстендил.
Открити са каменни въглища.
Българската Народна Банка е пуснала временно в обръщение държавни съкровищни бонове.
Чиновниците ще получат допълнителна заплата.
Утвърден е правилника на софийската фондова борса.
Относно протока Драва.
Откриване на панаири.
Реколтата на слъчогледа.
Дружеството `Бяло море` открива специален отдел за зъренените храни.
Изпити на кандидатите за майстори.
Решение на експертната комисия.
Ревизия на всички общински комисии за трудова поземлена собственост.
Предимство на държавните доставки.
Конференция в Свиленград.
Иск в размер на 12,000,000 срещу БДЖ.
Търг за четири пътнически аероплана.
Опоажрена е фабриката на Никова Вичев & Сие в гр. Котел.
БНБ урежда служба по несъстоятелността.
Срок за приемане на хилядолевовите касови бонове.
Първа пратка от новите банкноти.
Притесненията на Гърция относно загубването на Азиятския бряг.
Временна лятна станция в Сливен.
Откриване на линията Раковски-Хасково.
Относно колетите и пратките.
Нареджане на Дирекцията на трудовата повиност.
Прекъсване на преговорите за рилските манастирски гори.
Съобщение на в-к `Препорец`.
Излизане на в-к `Финансова политика`.
Данъл за чист въздух.
Нова банка в с. Златица.
Варна: Избор на настоятелство на спортен клуб `Надежда`.
Клубове от Северна България, изявили желание за членство в Лигата.
Общо годишно събрание на с. к. `Диана`.
Мачове за първенство във Варна.
Общо извънредно събрание на с. к. `Тича`.
Плевен: Мач за първенството на плевенските спортни клубове `Победа` и `Скобелев`.
Вратца: Футболно състезание между врачанския клон на Лигата с. к. `Орел` и софийския с. к. `България`.
Адрес на клоновете на с. б. с. Лига.
Министерство на просвещението съобшава за допълнителни зрелостни изпити.
Празникът `Св. св. Кирил и Методий` е обявен заден на студента.
Курсове по лозарство и винарство.
Поправителни изпити.
Месарския въпрос във Варна.
Културно-просветен съюз `Стара столица`.
Списание `Стопански преглед и домакинство`.
Може ли едно кооперативно сдружение да се занимава с търговско спекулативни сделки.
Молба към редакцията на `Варненски общински вестник`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Есперантска младеж
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Противоалкохолен лист
 Светкавица
 Световен фар
 Свобода
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Велико Търново, град
Резултати 415 - 423 от 624.стр.    First Page  Previous Page   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Next Page  Last Page
Serial's cover page Фонда `Отец Паисий`     
Варненски новини [вестник]
бр. 364, 20/12/1913
Serial's cover page Франко-Българско Дружество за ...     
Съюзен вестник на вестниците [вестник]
бр. 7, 07/01/1934
Serial's cover page Френският език в България     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 14, 01/02/1937
Serial's cover page Френският пълномощен министър ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3936, 30/05/1935
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 35, 23/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 36, 30/09/1922
Serial's cover page Хроника     
Бюлетин [вестник]
бр. 2, 01/06/1923
Serial's cover page Хроника     
Варна [вестник]
бр. 13, 23/05/1931
Serial's cover page Хроника     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 7, 01/07/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library