Start Over


С постановление N 401 [са уволнени служители].
Съгласно чл. 8 от Закона за застраховане на земеделските произведения от градушка [са назначени комисии].
Постоянната комисия [ще приема молби по бюджета].
Министерството на финансите [е разпоредило ревизии].
Варненски държавен агроном [съобщава за субсидиране на кооперациите].
Варненската Търговско-Индустриална Камара [обявява курс по кроячество и шивачество във Велико Търново].
Важно за земеделците и лозарите.
Конференцията на популярните банки.
Доставка на люцерново семе за нуждите на земеделците.
Откриват се 18 жребцови станции.
Земеделската катедра предлага черничеви дръвчета.
Прием на ученици в държавното кошничарско-мебелно училище в гр. Плевен.
Консумацията на захар.
Копринена фабрика в Търново.
Възстановяване на земеделското училище в Садово.
Законопроект за професионалното образование в страната.
Стоковите борси във Варна и Бургас.
Цените на виното.
Цените на суровите пашкули.
Кредити за тютюневите кооперации.
Съюзът на санитарния и ветеринарен персонал в България издава вестник `Народно здраве`.
Из постоянната комисия.
Из пристанището.
Из стоковата борса.
Туризъм.,Дежурни лекари.
Дежурни аптеки.
Стопански вести.
Театър, сказки и събрания.
Българска Народна Банка.
Министерско постановление за временната трудова повинност.
Из инспекцията по труда.
Из общината.
Митнически.,Медицински.,Книжнина.,Театри, сказки и събрания.
Ново върху джебните печки.
[Валутни курсове].
Из общината.
Из инспекцията по труда.
Из митрополията.
Медицински.,Стопански вести.
Из Пост. Комисия.
Театри, сказки и събрания.
Валутни курсове].
Щедър дарител за фонда `Добруджа`.
Добруджанци в изгнание за вестник `Добруджа`.
Основана е потребителна кооперация `Задруга` във Велико Търново.
Добротичевата крепост.
Училищни изпити в стара Добруджа.
Починал е добруджанеца Дим. Бончев.
30-годишнината от възкачване на престола на Негово Величество Цар Фердинанд I.
Царят за тулчанци.
Царят в отговор на Църковно-училищното настоятелство в Бабадаг.
Наградите от Царя.
Щедростта на Царя.
За банкнотите в Румъния.
По реквизицията на прасетата.
Американският милиардер Рокфелер ще отгледа 100 000 сираци французойчета.
Централният комитет за стопански грижи.
Според немските вестници.
В Търново е открито сиропиталище.
Из Народното събрание.
Благотворителност на пловдивските ученички.
Железопътните станции.
Букурещкият губернатор минал през София.
Пътнишки параходи по Дунава.
Съдът при комитета за предвидливостта.
Плячката в Кюстенджа.
Централният комитет за управлението на фонда за сираците от войната ще открие няколко приюта в страната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Есперантска младеж
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Противоалкохолен лист
 Светкавица
 Световен фар
 Свобода
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Велико Търново, град
Резултати 433 - 441 от 624.стр.    First Page  Previous Page   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 11, 12/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34=35, 06/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 15, 11/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 63, 29/01/1926
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 68, 03/02/1926
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 8, 13/07/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 25, 22/08/1917
Serial's cover page Хроника     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 81, 14/12/1916


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library