Start Over


Годишният изпит.
Ученическа забава.
Централният Добруджански Народен Съвет.
Против кондоминиума.
Избори за делегати за Втория добруджански народен съвет.
Учебното дело в северна Добруджа.
Риболовството в Разелиското езеро.
Промени по дипломацията.
Нов окръжен управител в Кюстенджа.
Уволнен околийски началник.
Книжнина.
Заседание на Централния добруджански народен съвет.
Освобождението на Силистра.
Пари за отвлечените добруджанци от Червения кръст в Берн.
Българска гимназия в Тулча.
Начало на учебната година.
Вакантни учителски места.
Търсят се разсилни.
Противници на театъра.
Свикват се акционерите на Софийска банка на извънредно общо годишно събрание.
Законопроекта за техническия контрол на индустриалните заведения.
Воденето на книгите и регистрите от индустриалците.
Гордостта на българската индустрия е модерната мелница на Анонимното индустриално дружество в Балчик.
Нашите експортни фирми в Австрия.
Русенската търговска камара и международния конгрес на търговските камари.
Продължение на русенския кей.
Курс по бояджийство.
Забранен износ на добитък из Турция.
Специализация по риболовството.
България в Бернското железопътно споразумение.
Курс по занаятчийско счетоводство.
Тегления на класната лотария.
Реформа в експертната и контролната митнишки служби.
За занаятчийските кооперации.
Редакцията честити на своите читатели светлото Христово Възкресение.
Г-н Борис х. Калчев ще направи обиколка в страната.
Законът за взривните вещества.
За абонаментните карти по железниците.
Свършена конференция на железопътните администрации.
Нова агенция на Ромънското параходно Дружество.
Годишно събрание на чиновническото застрахователно дружество.
Разрешени седмични пазари.
Освободен от длъжност е военният медицински лекар при флота.
Закон за застрахователните дружества.
Нова книга за Държавния монопол на телефонните съобщения.
Занаятчийски курс по счетоводство и занаятчийско законодателство.
Ревизии.,Командироване за специализиране.
Варненската популярна банка.
Учители и ученици на екскурзия в Близкия изток.
За лозарите.
Цените на месото в Цариград.
Състоянието на посевите.
Нов годишен панаир.
Уловена риба.
Движение на корабите във Варненското пристанище.
Една забележка.
Търговските преговори с Турция.
Около камбиалния синдикат.
За кринината и кантаринината.
Българското търговско параходно д-во - Варна.
Международна железопътна конференция.
Банковия кредит в Попово.
Телеграфопощенската конференция.
Курс по управление на земледелските машини в Лом.
Едно решение на експертната комисия.
s/s `Цар Фердинанд`.
Търг.,Издадени индустриални свидетелства.
Панаир в Софлу.
Търг за солници.
Внос на памучни прежди.
Станция, вписана в тарифа.
Годишни дружествени събрания.
Розовата реколта компроментирана.
Прехвърлена фирма.
Дъждовете.
Референдум за заем.
Брошурата на Т. Кънев `Кооператизъм, Промишленост и Търговия` получена в редакцията.
Димитър Попов починал в Добрич.
Колко струва лева.
Откриване на 6 месечен монтьорски курс в Лом.
Варненската Търговска Академия.
Фабрика `Явор` Ангел Дюлгеров & Синове & Сие - Свищов вече произвежда и тебешир.
Експортен кредит.
Нареждане на Министерството на финансите за митниците.
Новата митническа тарифа.
Българското консулство в Брюксел.
Стопански вести.
Отлагане общинските избори.
Бюджета с дефицит.
Протестни събрания.
Нов кмет в София.
Убити трима миньори.
Коледа без инцидент.
Всред социалистите.
За чиновниците.
Страшно убийство.
Повишаване цените на зърнените храни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Правда
 Природен лекар
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Берн (Швейцария), град
Резултати 46 - 53 от 53.стр.    First Page  Previous Page   6  
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 153, 03/07/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 182, 09/09/1918
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 302, 04/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 359, 22/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 554, 09/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 533, 20/08/1921
Serial's cover page [Вътрешни новини]     
Киноек [вестник]
бр. 27, 10/01/1926
Serial's cover page [Съобщение]
 [обява]
Земледелска победа [вестник]
бр. 28, 26/03/1921
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library