Start Over


Във връзка с утвържадаването на бюджета кмета П. Панайотов отпътува за столицата.
Промени. Началникът на Гражданското отделение Никола Халачев е уволнен и на негово място е назначен Хр. Киров.
Денатурирането на спирта.
Постъпления от изпълнителни дела.
Според нашия генерален консул в Дрезден пристиналото българско грозде било пласирано.
Данък върху сградите.
Кариерните материали за индустриални цели.
Гръцкото правителство е сключило при Националната Банка заем.
В Мадагаскар са намерени нови петролни извори.
Министерството на финансите.
Българската Народна Банка.
Варненската търговско-индустриална камара.
Отворено е в град Литовски Храдек (словашко) държавно дърводелско училище.
Вишия стопански съвет.
Протестирани полици.
Редактора на списание `Икономически преглед`.
Общината е нормирала по-вече продукти.
Конгреса на обществото на Дъновистите и Околтистите.
Погребението на Михаил х. Пейчев.
Общинското управление издаде заповед.
Окръжния управител г-н Д-р Кулъксъзов замина за София.
Злободневен театър е завършил турнето си.
Рибна борса.
Лични.,Справедливо оплакване.
Замина за Лондон търговеца Дочо Банков.
Международен конгрес по рисование в Дрезден.
Законопроекта за данъка върху приходите.
Всеславянски конгрес и изложба по народното здравие.
Производството на вино в Европа.
Износа през Анхиало.
Разширението на бургаското пристанище.
Всеславянския пчеларски конгрес.
Лотария за постройка на студентския клуб.
Несправедлив отказ.
Нова комисионерско-експедиторска фирма.
Сборника на Всеславянския пчеларски съюз.
Разтурена фирма.
Софийската популярна банка.
Техническата загадка от миналия брой.
Учителската колония.
Варненската работническа социалдемократическа организация устройва събрание.
По технически причини не е съобщено за нова аптека.
Пребивава в града ни представител на германските заводи Кулба Верке - Дрезден.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1917 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Дрезден (Германия), град
Резултати 46 - 54 от 58.стр.    First Page  Previous Page   6   7  
Serial's cover page Хиляди съидейнически привети.. ...     
Природен лекар [списание]
бр. 7=8, 01/03/1932
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 331=332, 14/11/1933
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 55, 14/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 327, 26/01/1912
Serial's cover page Цинцендорф     
Христианский свят [списание]
бр. 1, 01/01/1894
Serial's cover page Язва в стомаха или дванадесето ...     
Природен лекар [списание]
бр. 9=10, 01/05/1941
Serial's cover page [Хроника]     
Черно море [вестник]
бр. 22, 17/06/1929
Serial's cover page `Аз още един път се провиквам. ...     
Природен лекар [списание]
бр. 2, 01/10/1931
Serial's cover page Апарат `Лонглайф`
 [обява]
Известник [вестник]
бр. 51, 22/11/1909


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library