Start Over


Цени на зеленчуковите продукти.
Футболно състезание в колодрума.
Преместване на общинската амбулатория.
Представление на летния общински театър.
Събрание на варненската демократическа организация.
Изпит на ученичките-акушерки.
Съобщение на управлението на митниците.
Откриване на телеграфо-пощенска станция в село Малород.
Откриване на телеграфо-пощенска станция в село Поликраище.
Пристигане в града на външни лица.
Разпродажба на книги от книжарница `Сафо`.
Заминаване на конгресистите-въздържатели.
Откриване във Велико Търново на конгреса на Есперантските дружества в България.
Обиколка на ученици от Първа смесена Шуменска прогимназия.
Не добре измити ножчета и вилички в една сладкарница.
Русе-Дружеството `Русенски юнак` организира за първи път в България дамски юнашки състезания.
Пристигане на проф. Г. Н. Милюков.
Преместване на русенския началник на гарнизона в Шумен.
`Стамболийски на този и онзи свят` - политическа сатира от И. А. Волний.
Търсят се продавачи на в. `Северна поща`.
В Враца е открит 5-ия редовен конгрес на вегитарианския съюз в България.
[Заловен крадец].
Убита учителка в с. Пиргос, Русенско.
Сметта по ул. `6 Септемврий`.
Изборите за разтурените съвети в Варна и Шумен.
Инвалидите от Разград искат кредита, отпуснат за постройките на инвалидите.
Известният економист Вилджето Парето се е поминал.
Разтурен е общинския съвет в Осман-Пазар.
Изнуден с 2000 лева от с. Дамналъ-Орта.
Руски бежанци в Варна.
[Опровержение от Хр. Мирски на информация в бр. 61].
За представител на съветското `государствено черно-морско парах. д-во` е назначен Ст. Гирганов.
Стефан Черваров престава да бъде репортер на вестника.
Спорт и туризъм.
Журналистическите карти.
Заседанието на Висш. Парт. Съвет на радикалите.
Препятствующите мерки, взети против чужденците студенти в Германия.
Параход `Цар Фердинанд`.
Дипломните изпити в Търгов. Академия.
Граждани ни се оплакват.
На селско-работническия събор в Плевен.
Хазаи държат квартиранти без издадено настанително.
Изложба на художника Асен Момчев в гр. Провадия.
Група членове от `Народния университет` проектира фортирането на Туристическа група при университета.
В Баскетболното игрище на с. к. `Диана`.
Заминаха за Виена членове на др-во `За изучаване на България`.
Съюза на артистите.
В летния театър Мария Кузева даде своя първи балетен спектакъл.
Утре Общин. Театър - `Отело`.
Продавачи на в. `Северна поща` се дирят.
[Редакционно съобщение].
Свиква се добруджанско събрание в добруджанския квартал.
Младежката централа при Демократическия Сговор.
Редакцията търси деятелни агенти.
Ромънското правителство.
Делегат на местната соц.-демократическа организация замина за Плевенския селско-работнически събор.
Художника Ас. Минчев откри изложба.
Налага се по-честото изхвърляне на сметта в улиците.
Ще бъде въведена държавна застраховка на пътниците по българските държавни железници.
Граничната българска комисия пристигнала в гр. Русе.
Пенсионерите от Добруджа.
Ипотеките на Народната банка.
Ще пристигне в града ни Петко Пав. Попов, редактор на в. `Северно ехо`.
По нареждане на Министерството на финансите.
Генерал Лазаров пристигна в града ни.
Д-во `Братя Миладинови` устройва сказка.
Артиста Краев дава прощален концерт.
За трети път ще се представи операта `Еврейка`.
Кино `Лада`.
Мач-реванш между спорт. клубове `Тича` и `Б. Сокол`.
Варненското опълченско д-во `Шипка` благодари на всички банки.
Редакционни.,Умоляват се г. г. кореспондентите на вестника.
Мач между `Владислав` и `Ромкомит`- Букурещ.
Мачът между с. к. `Диана` и `Тича` не се състоя.
Ще се състои мач между с. к. `Тича` и `Славия` - София.
Изявили да станат клон на С. Б. С. Лига.
Мачът между с. к. `Преслав`- Шумен и добричкия `Стрела`.
Б. Н. С. федерация издава уверение за пътуване с 50 на сто намаление по Б. Д. Ж.
Редакторът на софийски в. `Спорт` е в града ни.
В Търново ще се състои XI редовен колоездачен събор.
С. Б. С. Л. е внесла половината от предвидената й вноска в Б. Н. С. Ф.
Федеративният съвет се отлага.
Българската национална спортна федерация.
Бълг. нац. спортна федерация е приета за член на Международната футболна федерация.
Редакционни.,На 28 т. г. ще се състои мача за първенство между клубовете `Диана` и `Владислав`.
Втория тим на `Тича` ще се състезава в Пловдив.
Футболен мач между тимовете на 18 дружина - Велико Търново и 8 пехотна дружина - Варна.
Мача за първенство между `Владислав` и `Шипченски сокол` приключи.
Починал е спортист от с. к. `Победа` - Плевен.
Избрани са членове на Търнов. обл. управ. к-т.
В Търново ще се произведат мачовете за определяне първенеца в Търновска област.
Към нашите абонати.
Курортния сезон в Варна.
Полицейските формалности за чужденците.
Цената на билетите по Б. Д. Ж.
60 годишен юбилей.
Варненското журналистическо д-во.
Представители на: Дирекцията на печата. Главната дирекция на Б. Д. Ж. и Дружеството на столичните журналисти.
Лечебни гимнастики за деца.
Търновското журналистическо д-во.
Пренасяне костите на майор Векилски.
Нашите вина на германския пазар.
Старозагорското жур. д-во `Христо Ботйов`.
`Ботйов Лист`.
[Редакционно съобщение].
Г-н Боян Станчев на обиколка из южна България.
Председателят на Д-во `Природолечение` г. д-р К. Йорданов посети гр. В. Търново.
Бившият министър на просветата г. Ст. Омарчевски е получил покана да замине за Съединените щати.
Варнен. Популярна Банка.
Г-н Стефан Т. Касъров се е венчал.
В Бургаз се бяха наплодили 4 ежедневни вестника.
Ст. Загорски клон.
Разрешена свободна техническа практика.
Адреси на всички технически клонове в царството.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Есперантска младеж
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Противоалкохолен лист
 Светкавица
 Световен фар
 Свобода
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Велико Търново, град
Резултати 451 - 459 от 624.стр.    First Page  Previous Page   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 24, 13/07/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 63, 23/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 67, 30/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 69, 01/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Северо-български спортен лист [вестник]
бр. 4, 03/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Северо-български спортен лист [вестник]
бр. 7, 25/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Славянин [вестник]
бр. 15, 24/06/1930
Serial's cover page Хроника     
Славянин [вестник]
бр. 33, 12/02/1931
Serial's cover page Хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 7=8, 01/03/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library