Start Over


Сгодени са Никола Генчев и Мара Николова.
Конференция в салона на Стоковата борса.
Конгрес на занаятчийте и професионалните сдружения.
За началниците на окръжните контролни бюра.
Съобщение от софийските вестници.
Чешкото дунавско параходно д-во открива рейс по крайбрежието.
Добив на розово масло.
Устав на Първото частно акц. д-во `Росмовар` в Русия.
Протести на Русенското търг. д-во.
Парламентарна конференция в Прага.
Проблемната търговия на Гърция.
Съобщение на Варненската търговско-индустриална камара.
Конференция на търговските камари в София.
Почетни консули в Калкута и Бърно.
Решение на Австрийското правителство.
Скъпотията във Варна.
Замърсеният въздух във Варна.
Млечното производство и търговията.
В с. Любимец откриха клон на банка.
Международен Мострен панаир в Райхенберг.
Продуктите в Марсилия.
Есенният панаир в Лайпциг.
Доставка за мината `Марица`.
Високата скорост по пътищата.
Анкета относно негодното брашно.
Последствия от градушката в село Дере-Махле.
По закон Италианската пощенска администрация спира изпращането на ценности по простата и препоръчана кореспонденция.
Уреждане на частните задължения на поданниците към чужбина.
Нови закони за селските и градските общини и окръжните съвети.
Протести на търговците с провинцията.
Представяне на замеделски продукти от България на панаира в Лайпциг.
Поръчан е бандерол от Франция за нуждите на тютюневата промишленост.
Отпускат на тютюнопродавците цигарени книжа в ограничено количество.
Гласуваният закон за временно обръщение на касови бонове от 5 и 10 хил. лв. е изпратен за одобрение.
Първата партида на новопечатните банкноти ще се извърши към 15 септември.
Срок за снабдяване със задължителен комплект минимум мерки и теглилки - до 1-ви декември.
Нова болест по тютюните.
Търговци от Италия ще пристигнат за стопанско проучване.
Васил Бахаров е повишен за титуляр при Русенската търговско-индустриална камара.
Стачка на тютюневите работници в Пловдив.
Есенен панаир в Бреслау.
Открита е пощенска станция с ограничено телеграфско действие в село Белица.
Данък върху общият доход.
Банкнотно обръщение.
Починал е Стоян Дринов.
Вълната и износа й.
Пашкулната реколта.
Търговията със свини.
Есенния Лайпцигски мострен панаир.
С указ се отцепва с. Елеч.
Земледелската банка е рзрешила кредит.
При земледелското училище в Садово.
Министерството на земледелието е дали нареждания.
През 1926/27 учебна година е имало допълнителни земледелски училища.
Финансовото министерство е разработило законопроект за акцизите.
Земеделското стопанство Борис Г. Митов.
Лайпцигският пролетен панаир.
Закупуване на земеделски машини с решение на управителния съвет на Българска земеделска банка.
Изпити за секретар-бирници.
Добруджанска делегация в София.
Ромънско злодейство.
Благодарност.,Реколтата в Украйна.
Земледелчески машини.
Лайпцигският панаир.
Книжнина.,Редакционни съобщения.
Спиране на приемането на колети.
Продажба на печатарска хартия.
Посещение на Министъра на железниците Димо Казасов във Варна.
Организиране на излет от Юнашкия Туристически Съюз в България.
Получено писмо в редакцията.
Гласуване на Българското студентско дружество.
Посещение на Министъра на правосъдието във Варна.
Постановка на Варненския народен театър.
Летния Варненски Общински театър Кино представя III серия на `Царицата на Цирка`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански вести
 Единство
 Здравие
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Ново единство
 Последни новини
 Природен лекар
 Работническа искра
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1947 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Лайпциг (Германия), град
Резултати 55 - 63 от 76.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9  
Serial's cover page Хиляди съидейнически привети.. ...     
Природен лекар [списание]
бр. 7=8, 01/03/1932
Serial's cover page Хитлер пред съда     
Единство [вестник]
бр. 225, 03/10/1930
Serial's cover page Храна и хранене     
Природен лекар [списание]
бр. 8=9, 01/04/1947
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 27, 21/07/1922
Serial's cover page Хроника     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 30, 12/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 25/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 16/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 173, 19/08/1918
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 18, 08/07/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library