Start Over


Резултати от изборите.
Д-р П. Вичев на среща с г. Уилсън.
Румънски маневри на границата с България.
Френското правителство разрешава пътуването на българските търговци.
Благодарствена телеграма от софийски общественици до г. Уилсън за подкрепата на България на Парижката конференция.
Доклад в Министерския съвет за вноса и износа и ограничаване на контрабандата.
Добруджанската организация консултира всички нуждаещи се добруджанци.
Заловен шпионин.
Изчерпан е фонда за изплащане заплатите на общинските служители в северна Добруджа.
Починал е руският държавник Изволски.
Търговската камара е изготвила нови формуляри за продажните цени.
Маларийната епидемия.
Турски вестници съобщават за избити мюсюлмани от Айдън.
Раздават се хинин и сапун на добруджанските бежанци.
Отпуснати помощи за бежанците.
За кметовете в северна Добруджа.
Честитим на читателите си новата 1906 година.
От Кюстенджа пристигат 500 тона захар.
Обменяването на старите банкноти.
Умрял от задушаване държавен служител.
Свищовска дружба.
Оплаквания от качеството на хляба.
Изхвърлено дете до държавната болница.
Инцидент на Провадийската гара.
Софийското Търговско Д-во.
Каботажната служба по нашето крайбрежие.
Железница до Самоков.
Търг за товарни вагони.
Бояджийски курсове.
Несъстоятелност.,Реколтата на тютюня в Смирна.
Венчавка.,Изплащане обезщетенията от застраховки.
За експортьорите на суров тютюн.
Българското Земледелско Д-во.
По вноса на суровите животински произведения.
Облагане с мито аналитичните и др. везни.
Безмитен внос.
Земледелска и скотовъдска изложба.
Застраховка на добитък.
Търси се сирене в Смирна.
Книжнина.,Открит клон на фирмата Н. Г. Баръмов & С-ие в Стара Загора.
Тегление на класната лотария.
Увеличава капитала си Безименното д-во на бившите заведения Пенков & Попов в Русе.
Карантинни мерки.
Съобщение на администрацията ни.
Износ на храни.
Руско-българска конференция.
Русия и Търговската и Ипотекарна Банка на Балканите.
За товарното и др. права по Дунава.
Станция Szolyva-Harsfalva се включва в изключителната тарифа N 19.
Отпущане аванс на пострадали от градушка земледелци.
Нареждане до митниците.
Висше търговско училище във Варна.
Таксите за плавающите винчове.
Пътуване по железниците на работници по поддържането.
Розовата реколта в България.
За Смирненското пристанище.
За експортьорите на картофи.
Уловена риба.
Решения на индустриалния съвет.
Българска Централна Кооперативна Банка.
Автомобилна катастрофа.
Софийското търговско училище.
За месарите в Русе.
Фабрика за локум.
Допълнения към тарифата.
Дружественно събрание на акционерите на д-во `Успех`.
Търг.,Българска търговска къща в Смирна.
Бъдете справедливи!
Земледелска изложба в Търново.
Концерт в Юнашкия салон.
Курс по железопътната и митнична служба.
Бюджетопроектите.,По случай превземането на Одрин.
Реквизиционните квитанции.
Състоянието на посевите.
Французки добитък в България.
Законопроект за признаване права на индустриална концесия.
За мината `Перник`.
Износът.,Одринската митница.
Бегликът в новоосвободените земи.
Митнишки.,Държавните имоти в Нова България.
Квитанциите за реквизиция.
Решенията на земледелческата конференция.
Новите клонове на Българската Народна Банка.
Клоновете на Българската Земледелска Банка.
Електричеството във Варна.
Годишни дружествени събрания.
Настоятелна нужда от консулство в Смирна.
Отменено запрещение.
Какво ще стане с турските реквизиционни разписки.
Пристигнала депутация.
Мостът над Дунава.
Консулството ни в Смирна.
По пренасянето на стоки в новите земи.
Преустроена фирма.
Българско консулство в Ню Йорк.
Покупка на моторни лодки.
Личният кредит при Б.Н.Банка.
Астро-Унгарската ветеринарна мисия.
Назначен почетен консул във Виена.
Несъстоятелности.,Изложба по графическото изкуство.
Закрит земледелски курс.
Движение на параходите в Бургаското пристанище.
Около спадането на камбиото.
Турско-българска пощенска конвенция.
За пристанищните такси на корабите.
Новите цени по румъно-българското пряко съобщение.
За международния конгрес на камарите в Париж.
Фонд `Отец Паисий`.
Търговска екскурзия.
Редовното разписание на `Ллойд`.
Българска кантора в Одеса.
Автомобила `Stoewer` в Добруджа.
Отпътували инженерни бригади.
Заразен от чума гр. Джеда.
Износа на суровия несортиран тютюн.
Попълнена тарифа.
Годишни дружествени събрания.
Влизането в Смирненския залив.
Несъстоятелности.
Конференциите на земледелските банки.
Има ли камбиална криза.
Новите консулства.
Подпомагането търговците в източните пазари.
Камбиалният въпрос в Плевен.
Забранен внос на пития.
Състоянието на земледелските култури през м. април.
Заверка на бележките, направени в товарителниците за искано теглене.
За питиепродавците.
Ловджийски конгрес.
Решения на експертната комисия.
Промяна във фирма.
Пакостите на сланата.
Кинематографен картел.
Популярна банка в Трявна.
Несъстоятелност.,Тегленията на класната лотария.
Годишни дружествени събрания.
Внос на румънски петрол.
Концерт.,Варненското пристанище след войната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Единство
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски преглед
 Ново единство
 Обнова
 Победа
 Свободен глас
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Измир (Турция), град
Резултати 64 - 72 от 84.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10  
Serial's cover page Хроника     
Добруджански глас [newspaper]
бр. 4, 22/08/1919
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [newspaper]
бр. 40, 30/12/1905
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 258, 11/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 416, 17/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 437, 28/08/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 458, 21/03/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 503, 26/01/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 528, 14/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 550, 02/05/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library