Start Over


Доклад за дейността на секционния район по водите.
Варненското и Гебедженското блато се свързаха, пресушената земя се дава на населението за обработване.
За пресушаването на Султанларското блато и корекцията на река Провадийска.
Дейността на водния синдикат `Тича` със седалище Шумен.
Министерството на Външните дела и исповеданията е наложило такса за проверка на документи за собственост в Цариград.
Варненското Морско крайбрежие и Гебедженското езеро са отдадени под наем.
Новия законопроект за старините.
Окръжния Музей.
Пръстенари и шикерджии обират старини.
140-тях килограма медни монети от канала.
Пазете старините!
Пазете природните забележителности!
Позив за организиране граждански контрол при водопроводните работи.
Интересна фотография.
Фонда за паметника Владислав `Варненчик`.
Могилата върху която ще бъде издигнат паметника на Владислава.
Предполагаемия гроб на Владислав `Варненчик`.
Наследниците на главния турски знаменосец в сражението 1444 год.
Фонда за паметника `Цар Освободител`.
Аладжа Манастир.
Текето между Варна и Балчик.
Пътеводител на гр. Варна и околността му.
Охрана на дивеча.
Състав на дружеството.
Състояние на дивеча.
Статистика.,Празника на организацията.
Извънредно дружествено събрание.
Протокол N 2.
Ревизионен акт.
Протокол N 3.
Баланс.,Бюджето проект за периода 1 юли 1932 г. до 30 юни 1932 г.
Акт N 1.
Акт N 2.
Събрание в с. Гебедже относно дейността на партия Демократически сговор.
Избори за общински съветници в с. Козлуджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Морска библиотека
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Народна сила
 Обнова
 Победа
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Белослав (Варна), град
Резултати 73 - 81 от 268.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Негово Царско Височество при с ...     
Черно море [вестник]
бр. 14, 05/09/1891
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page Оземляванията     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17=18, 01/10/1929
Serial's cover page Окръжния съвет     
Обнова [вестник]
бр. 15, 13/02/1927
Serial's cover page От Варненското Град. Окол. Упр ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 30/01/1892
Serial's cover page Откриване конференцията на кме ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3936, 30/05/1935
Serial's cover page Отчет за дейността на настояте ...     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1910
Serial's cover page Отчет на настоятелството на ва ...     
Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна [списание]
бр. 1, 04/06/1932
Serial's cover page Партиен живот     
Сила [вестник]
бр. 10, 06/02/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library