Start Over


Осъден е бившия надзирател по водите в Пловдив за злоупотреби.
Най-големият селски бюджет в страната е на Ракитовската община.
Бюджетът на Пловдивската община.
Няколко общински кметове от Южна България са уволнени.
Родопското население иска построяването на среднородопска железопътна линия.
Цената на агнетата в Северна България.
Съставени актове за неправилно почистване на тротоарите в Бургас.
Изисквания за обявяване на ражданията в Пловдив.
Започнат е строежът на детска трапезария при училище `Петър Берон` в Пловдив.
Комитетът за подпомагане на бедните в Пловдив.
Отпусната сума от Пловдивската община на приюта за просяци.
Два случая на заболявания от кучешка тения в Лом.
Комисарството по прехраната в Бургас.
Новата кланица в Бургас.
Оплаквания от гражданите на Лом от качеството на хляба.
За починалия младеж на ломската гара.
Цената на агнешкото месо.
Бюджета на Бургаската община.
Започнато е залесяване на бреговете на Мандренското блато.
Засети площи с ориз в Пловдивско.
Овцевъдните дружества в страната.
Инсталирането на новата автоматична телефонна централа в Русе.
Тази година ще бъдат засадени 10 хил. декари със сусам.
Арестуван учител от пловдивско село за злоупотреби.
Околийските агрономи в страната изготвят списъци на лозарите, отглеждащи десертно грозде.
Ветеринарен контрол в Пловдив.
В Карнобат ще се строят хали.
Засилен интерес към фуражните култури.
Хайка в местността `Бурхана`, Созополско.
Засята рапица в страната.
Общинската управа в Бургас проучва въпроса за доставка на малък радиопредавател, с който да се предават речи, концерти в областта.
В с. Катуница е сключен договор с английска фирма, която ще закупи цялата продукция от ягоди.
В Пловдив е приета новата общинска поливачка.
Отровена с билки.
Търг за постройка на млечната централа в Пловдив.
Всяка година ловното оръжие ще бъде проверявано.
Забрана за лов на малки мечета с цел да се разиграват по улиците.
Павиране на улиците в гр. Лом.
Санитарен контрол на сладкарите в Пловдив.
Отстранен от длъжност старши стражар в Пловдив.
Разкрити залежи в мина `Бъдаще`.
Цената на агнешкото месо в Бургас.
Проверка на овошките и лозята в Бургас за почистване на гъсенични гнезда.
Присъда на апелативния съд в Русе.
Пролетни сеидби в Пловдивска околия.
Осъден е бившия директор на `Ориенттабако` Кочо Апостолов за клевета.
Осъден чиновник при 8 полково домакинство за измами.
БЗК Банка в Пловдив набавя памучно семе от Чирпан.
Инцидент с горския стражар в с. Градец, Котленско.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Добружа
 Домакиня
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Есперантска младеж
 Женски свят
 Завой
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Наставник за учители и родители
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Победа
 Природен лекар
 Противоалкохолен лист
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свобода
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1881 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Пловдив, град
Резултати 73 - 81 от 1183.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3861, 15/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3863, 17/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3865, 19/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3867, 21/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3868, 22/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3870, 24/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3871, 25/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3873, 27/03/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3875, 29/03/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library