Start Over


Починала е Цвета Комисарова.
Пристигнал за летуване художникът-карикатурист Ал. Добринов.
Пристигнаха 40 летовници от Чехия.
Боядисване на фасадите на сградите по ул. `6 септември` и `Цар Борис`.
Деклариране на домашните кучета.
Конгреса на Съюза на народните кооперативни банки.
Съобщения на Варненското данъчно управление.
Варненското дело за втората конспирация.
Заседание на комисията за пропаганда и репортаж при комитета за тържествата на Владислав Варненчик.
Починала е Цвета Комисарова.
Пристигнал за летуване художникът-карикатурист Ал. Добринов.
Пристигнаха 40 летовници от Чехия.
Боядисване на фасадите на сградите по ул. `6 септември` и `Цар Борис`.
Деклариране на домашните кучета.
Конгреса на Съюза на народните кооперативни банки.
Съобщения на Варненското данъчно управление.
Варненското дело за втората конспирация.
Заседание на комисията за пропаганда и репортаж при комитета за тържествата на Владислав Варненчик.
Адресът на нашия сътрудник Печо Господинов.
Търгове на Общинското стопанство за електричество.
Започнато е боядисването на фасадите по булевард `Фердинанд`.
Варненската телеграфо-пощенска и телефонна станция.
Обезпрашаване на улиците във Варна.
Медицинска комисия за неспособните за физически труд.
Дарение за детския приют `Митрополит Симеон`.
Варненски Окръжен съд е изключил от състава на Варненско градско общинско управление, съветник Стефан Георгиев и е провъзгласил за такъв Михаил Стафанов.
По решение на окръжен хигиеничен съвет са направени постъпки за откриване на Антирабична станция.
Срокът за подаване на декларации са продължава.
Констатирани нередовности в квитанционни кочани на финансови агенти.
Падналите през последните дни дъждове са били поройни.
Общиснкия съвет ще бъде свикан след 25 т.м.
За в бъдеще при нужда ул. `Цар-Борис`,`Булевард Сливница` и по-главните алеи на морската градина ще бъдат поливани.
Експлоатирането на общинското сечище ще започне скоро.
Още веднъж се прави напомняне на всички учреждения да върнат интизапски кочани.
От общината е издадена заповед, с която се забранява къпането на плажа без гащички за мъжете и бански костюми за жените.
Съгласно Окръжно N 5049 забранява се секретар-бирниците и другите чиновници да бъдат агенти на застрахователни дружества.
На 20 т. м. Негово Величество Царя пристигна в града ни.
Срока за подаване на адресни декларации са продължава.
Общинския театър.
[Разменени телеграми] По случай щастливото избавление на Н. В. Царя от разбойническото нападение при Араба конак.
[Разменени телеграми по случай Великден].
С решението си oт заседанието му на 22 Април т. г., протокола N 30, Общинският съвет измени чл. най-специалните поемни условия за доставка на медикаменти и превързочни материали.
Разрешена е доставката на камъни за шосиране на градските улици.
Разрешен е кредит за отводняване на мръсните води от бюфета при Морската Градина.
Забранен лов.
Статистически.
Поздравителни телеграми до царя и министрите от името на конференцията на градовете.
Електрическата дирекция съобщава за електрифицирането по Евксиноградското шосе.
За фабрика `Орел`.
Ученици молят кмета за осветление по ул. `6 септември`.
Две сказки.
Пак по канализацията.
Апел към гражданството.
Бележка да си взема контролата на комитета.
Оплакване на граждани относно събирането на боклука.
Вземане на мерки против холерата и чумата.
Интересни курсове урежда Земеделската камара.
Пристигнали параходи.
Заловена контрабанда.
Голямо футболно състезание.
Изплащане на дневни и пътни пари.
Увеличение на митните и други берии.
Фалшифициран мед.
Пристигнала морска сол.
Митинг относно доставката на дърва.
Из дейността на общинската химическа лаборатория - търговци, предлагащи фалшифицирани и недоброкачествени продукти.
От понеделник започва да излиза `Варненски търговски вестник`.
Вестникът от втори брой ще излиза всеки понеделник.
Редакцията благодари за подкрепата към вестника.
Очаквайте в идния брой.
Театрална програма за седмицата.
Концерт на `Морски звуци`.
Ателие `Прогрес`.
Варненският народен театър подготвя пиесата `Прахосници`.
Адрес на редакцията.
Сказка `Жените в Америка и Англия` ще държи Петър Зяпков.
Матине на Приморската тройка.
Посещавайте кафене `Балкан`.
Общо събрание на привилегированите инвалиди.
Седмична поща е печатен орган на всеки варненец.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Борба против туберкулозата
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненска градска филхармония
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Гоце Делчев
 Ден
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Куриер
 Курортен бюлетин
 Курортна Варна
 Море
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последен час
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свобода
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско огледало
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Християнска защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Княз Борис І (Варна), булевард
Резултати 82 - 90 от 1286.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3957, 20/06/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3957, 20/06/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3963, 26/06/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 107=108, 23/07/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 138, 02/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненско ехо [вестник]
бр. 20, 26/10/1919
Serial's cover page Хроника     
Варненско ехо [вестник]
бр. 26, 02/11/1919
Serial's cover page Хроника     
Ден [вестник]
бр. 1, 28/03/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library