Start Over


Из дейността на Варненския окръжен съвет.
Закон за данъка и такса за хазартните и за развлечение игри.
Министерски съвет с решение за откриване на телеграфо-пощенски станции в с. Тюркарнаутлар и др.
Предложение до Народното събрание да се прокара теснолинейна железница Хърсово-Чанакчии и др.
Наборна комисия за трудовата повинност.
I-та редовна сесия от XI-й избирателен период, заседание на 16 март 1923 год.
На 17 март. Доклад на Варнен. окръжен училищен инспектор.
Решение 42 за застраховка на рогат добитък.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Земледелски глас
 Народна просвета
 Обнова
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
Data Tag
  1935 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
Съответствия за:  Генерал Колево (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 30.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 10/08/1914
Serial's cover page Дневни     
Земледелски глас [вестник]
бр. 33, 24/03/1923
Serial's cover page Една светла народна вечер     
Свободна Добруджа [вестник]
бр. 53=54, 19/03/1929
Serial's cover page Заселване на бежанци     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 134, 12/03/1925
Serial's cover page Из дейността на Варнен. Окр. с ...     
Земледелски глас [вестник]
бр. 36, 13/04/1923
Serial's cover page Из живота на дружествата     
Добруджа [вестник]
бр. 81, 26/02/1929
Serial's cover page Окръжно N 49     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 26, 15/01/1926
Serial's cover page Списък на възобновените и ново ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 42, 25/02/1927
Serial's cover page Състоянието на нашите читалища ...     
Народна просвета [вестник]
бр. 4, 01/10/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library