Start Over


Румънски лекари ще проучват новия метод на д-р Пастьор за инжектиране против бяс.
Прокопаването на Панамския канал ще бъде завършено през 1889 г.
Световната война и държавните морски линии.
1. Австралия.
2. Канада.
3. Съединените Щати.
4. Англия.
5. Франция.
6. Други страни.
7. Заключение.
Увод.,Общ преглед на бреговата линия на материците.
Характеристика на бреговете на материците.
Световни морски пътища, крайните им точки и възли на тия пътища.
Главни световни морски пътища във великия океан.
Панамски канал.
Главни световни морски пътища в Атлантическия океан.
Суецки канал.
Главни световни моорски пътища в Индийския океан.
Значение на морето за страната, която мие.
Положение и големина на Европа.
Брегова линия.
Заливи, морета и острови.
Открити и закрити морета.
Главни морски пътища в европейските морета.
Значение на европейските морета в икономическо, политическо и климатическо отношение.
Мореплавание.,Пристанищно дело.
Корабостроение.,Вътрешни водни пътища.
Риболовство.,Рибна индустрия.
Солопроизводство.,Морелечение.,Морето като източник на физическото и нравственото възпитание на човека.
Морезнание.,Морско законодателство.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морско ехо
 Търговски фар
 Утринна поща
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1926 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
Съответствия за:  Панамски канал
Резултати 1 - 9 от 25.стр.    1   2   3  
Serial's cover page 10 март 1886 г.     
Варненски новини [вестник]
бр. 3931, 25/05/1935
Serial's cover page Американската тихоокеанска фло ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 38, 01/07/1940
Serial's cover page Биля и Панамския канал     
Търговски фар [вестник]
бр. 427, 07/08/1912
Serial's cover page Движението през Панамския кана ...     
Морски преглед [списание]
бр. 135, 15/04/1940
Serial's cover page Държавата като корабостопанин     
Морска библиотека [списание]
бр. 13, 01/07/1926
Serial's cover page Една лекция по морска географи ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 8, 01/07/1923
Serial's cover page Значението на Панамския канал     
Морски преглед [списание]
бр. 54, 01/12/1936
Serial's cover page Използвание на морето     
Морска библиотека [списание]
бр. 10, 01/12/1924
Serial's cover page Конкуренция между Суезкия и Па ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 442, 06/09/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library