Start Over


Редакцията честити Великите Христови празници на читателите.
Варненската търговско-индустриална камара открива железарски курс.
Министър Людсканов във Варна.
Нов окръжен управител.
Нов градски началник.
Варненският околийски началник.
Събрание на Провадийско акционерно дружество `Добрина`.
Събрание по случай празника на българския учителски съюз.
Съдебно дело срещу редакцията на в. `Свободен Глас` за клевета.
Публикация във в. `Народна сила` срещу народен представител.
Нов управителен съвет на Българско търговско параходно дружество.
Преобразувана фирма.
Облекчителен режим в митниците.
Н. В. Царицата ще открие в града дом за слепи и глухонеми.
Годишно събрание на Пловдивското сдружение в града.
Студентската екскурзия в Атина.
Критика на публикации във в. `Светкавица`.
Адвокатската кантора на Георги Янтовски.
Неморално поведение на ревизор към варненската гара.
Съдебни процеси.
Жалби на провадийски търговци срещу високите данъци.
Учител упражнява лихварство.
Отвличане в с. Арнаутлар.
Убит войник от флота.
Нападнат стражар от Провадийското околийско управление.
Новият общински заем.
Гръцки студенти на екскурзия в София.
Хорът при местния катедрален храм.
Благодарност от Дружество `Майка` към царица Елеонора за дарителство.
Вестник `Светкавица`за речта на Ал. Малинов.
Събрание на Варненска популярна банка.
Електрическото осветление в гр. Варна.
Банка `България`.
Интересни подземни гробници на пазарния площад.
Преименувана фирма.
Починал варненски търговец.
Лотария на българския учителски съюз.
Нов съдебен пристав.
Жестоко убийство на българо-турската граница.
Ревизията във Варненската община.
Концерт на Саша Попов.
Продажба на мляко в нехигиенични съдове.
Лоша хигиена около зала `Съединение`.
Опровержение относно публикация за сделка с фалшифицирани документи.
Нападнат бивш общински съветник.
Дописка срещу вестник `Народна Сила` относно публикация за злоупотреби на общински служител.
Поздравителна телеграма от варненския окръжен управител до царица Елеонора по случай рождения и ден.
Чуждите поданици у нас.
Срещу използването на турски и гръцки езици в България.
10 годишен юбилей на Спестовно земеделско кооперативно дружество `Дружба` в с. Равна, Провадийско.
Пожар в манифактурен магазин.
Застраховане на общинските служители за сметка на общината във Видин.
Срещу обяви и реклами, написани на чужд език.
Уточняване продажната цена на имот.
Тежкото положение на работниците в тютюневите фабрики.
Строг санитарен контрол върху млякото и добитъка.
Необходимост от фелдшерски участък в с. Спасово.
Опровеждение на обвинение за вземане на подкуп от член на земеделската комисия в с. Венчан.
Русенски апелативен съд с оправдателна присъда за Благой Пейчев.
За законопроекта за старините и Варненското Археологическо Дружество.
Руската плавателна изложба на кораба `Император Николай II`.
Ревизия в местната Земеделска банка.
Нарушение на Кодекса на труда в памучната фабрика `Княз Борис`.
Разкопки.,Паметник на полесражението в 1444 год.
Гроба на крал Владислав.
Търсение на потъналите войници в Девненското езеро (от 1444 год.).
Сабля от сражението в 1444 год.
План на старовремския град Варна.
Стара Варна.
Римска кула в Варна.
Подземия в Варна.
Стари гробове и гробници в Варна.
`Варна до Одесос`.
Монети на градове в Варненския окръг.
Руско-турските войни в 1773, 1810 и 1828 - 29 г.
Кримската или Източна война (1853 - 56 г.).
Изчезналите старини от Варненската гръцка митрополия.
Възражданието на българщината в Варна.
Аладжа манастир.
Иманяри в Варненско и дозволителни за правение разкопки.
Община Река Девня.
Село Аврен.
Забранено е вадение камъни от стари крепости (градища, калета).
Открита пещера в Шабленско.
Охранявание на военните паметници из окръга.
Месемврийски черкви.
Министерско окръжно за записвание членове на археологическите дружества.
Законопроект за запазвание на старините.
Елемето или Елеме-Баир.
Населението на с. Кестрич (Кестерич).


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
Data Tag
  1929 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Равна (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 12.стр.    1   2  
Serial's cover page Баланс на Всестранната Коопера ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 44, 11/03/1927
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 30, 20/12/1914
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 20/05/1915
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 09/04/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 15, 08/05/1911
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 30, 15/08/1915
Serial's cover page Заселване на бежанци     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 134, 12/03/1925
Serial's cover page Отзиви     
Свободен глас [вестник]
бр. 48, 19/12/1909
Serial's cover page Разни     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1907


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library