Start Over


Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Известник
 Народна воля
 Наставник за учители и родители
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Венелин (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 37.стр.    1   2   3   4   5  
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 22, 01/10/1914
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 3, 14/03/1915
Serial's cover page За общински съветници     
Народна воля [вестник]
бр. 1, 15/05/1932
Serial's cover page Заповед N 1339     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 10/01/1928
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Нови училища     
Свободен глас [вестник]
бр. 9, 11/03/1906
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page По изборите във Варненска окол ...     
Светкавица [вестник]
бр. 47, 27/02/1911
Serial's cover page Похвална дейност     
Варна [вестник]
бр. 17, 28/05/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library