Start Over


Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
В с. Николаевка.
В с. Долня Кумлуджа.
В с. Крумово.
В с. Козлуджа.
В с. Диш-Пудак.
В с. Пашаид.
В с. Гюн-Догду.
В с. Джеферлии.
В село Саръ гьол.
Кооперативно сружение в с. Диш пудак.
Учредена кооперация `Взаимност` в с. Ясъ баш.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Ловна просвета
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1900 год.
Съответствия за:  Осеново (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 53.стр.    1   2   3   4   5   6  
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 10/07/1915
Serial's cover page Варненски археологически музей     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 209, 27/07/1929
Serial's cover page Едно писмо     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1=2, 01/04/1927
Serial's cover page Земледелците за своята организ ...     
Славянин [вестник]
бр. 35, 02/03/1931
Serial's cover page Из нашите села     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 57, 24/04/1944
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Изтъпленията извършени от ромъ ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 284, 11/08/1913
Serial's cover page Интересна борба с глиган     
Ловна просвета [списание]
бр. 7, 01/12/1925
Serial's cover page Кооперативна хроника     
Земледелски глас [вестник]
бр. 35, 05/04/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library