Start Over


Старовременна гробница от плочи, открита при регулацията на ул. `Плевенска`.
Открити гробове зад казармата.
Постъпления през септември във Варненския археологически музей.
Поздравления за годеж.
Новият градоначалник Сл. Милев заема длъжността си.
Получи се в редакцията календар на земеделеца.
Предизборен атентат в с. Козар Белене, Свищовско.
Битов инцидент в с. Орта кьой.
Събрание на комунистите в с. Таптък.
Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанска поща
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известник
 Светкавица
 Свободен глас
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1938 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Кипра (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 22.стр.    1   2   3  
Serial's cover page Варненски археологически музей     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 227, 13/05/1930
Serial's cover page Варненски музей     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 173, 26/05/1928
Serial's cover page Варненският окръжен училищен с ...     
Светкавица [вестник]
бр. 114, 12/08/1912
Serial's cover page Вести от археологическото друж ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 183, 26/09/1928
Serial's cover page Дневни     
Земледелски глас [вестник]
бр. 22, 12/01/1923
Serial's cover page Заповед N 666     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 08/07/1916
Serial's cover page Из нашите села     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 57, 24/04/1944
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library