Start Over


Н. В. кралица Мария днес ще мине през Балчик.
Очаква се образуването на един общ партиен блок на всички опозиционни партии.
Новопристигналите колонисти ще бъдат настанени в селата от окръга.
Поради лошото време, футболните срещи от неделя не се състояха.
Не се палят лампите по улиците.
Събранието за разкритикуване дейността на миналата община не се състоя.
Редакцията на в. `Ново Единство` умолява всички абонати от другите окръзи да изплатят абонамента си чрез пощенски мандат.
Почина Петър Великов от с. Горица.
Цената на царевицата на всички тържища е много ниска.
Цени на зърнените храни на тържищата.
Утвърдени настоятелства.
Нови пазар. Настоятелството е имало заседание.
Шумен. Организацията е имала общо годишно събрание.
Бургаз. Общо годишно събрание на бургазската добруджанска младежка организация `Ст. Караджа`.
Провадия. Провадийската младежка организация е имала общо организационно събрание.
с. Кору Кьой. Настоятелството е свикало общо годишно събрание.
Из живота на Софийската млад. орг. `Ст. Караджа`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелска победа
 Куриер
 Ново единство
 Свободен глас
 Стефан Караджа
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1921 год.
  1916 год.
  1906 год.
  1900 год.
Съответствия за:  Горица (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 17.стр.    1   2  
Serial's cover page Вести     
Ново единство [вестник]
бр. 80, 30/09/1931
Serial's cover page Декларация     
Варна [вестник]
бр. 30, 12/06/1931
Serial's cover page Едно мило тържество     
Стефан Караджа [списание]
бр. 3, 20/01/1928
Serial's cover page Заповед N 16     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 20/01/1900
Serial's cover page Заселване на бежанци     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 134, 12/03/1925
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page Организационен живот     
Стефан Караджа [списание]
бр. 1, 20/05/1933
Serial's cover page Организационен живот     
Стефан Караджа [списание]
бр. 15=16, 06/04/1934
Serial's cover page Убийството в с. Горица, Варнен ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3927, 21/05/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library