Start Over


Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
Тази пролет ще се кетонира шосето Варна - Евксиноград.
Ще се строи голям железобетонен мост на р. Куру дере при с. Айваджик.
Ще се построят всички водостоци и мостове по общинското шосе Девня - Караюсеин - Козлуджа.
Търговски протест.
Работническа демонстрация.
Изнудване.,Кметска нехайност.
Подписка.,Кална улица.
По флота.
Сесията.,Кражба.
Към абонатите - напомняне да внесат дължимите такси.
Приемат се обяви и реклами за `Варненски Търговско-Индустриален Календар`.
Извадка от писмо на Варненската Търговско-Индустриална Камара до търговците и предприемачите, в което се тълкува закона за легитимационните карти на търговските агенти.
Рибари са уловили акула близо до устието на р. Камчия.
Плодородна земеделска година за страната.
Дадена е концесия на търговеца Хр. Димитров за производство на конопени изделия.
Обущарският курс за ученици в Ямбол е открит.
Тенденция към спадане в цените на зърнените храни.
Разрешение от Министерството на Финансите за безмитен внос на дървени касетки за яйца.
Счетоводителят от Д-во Гирдап А. Чирпанлиев се венчава за г-ца Р. Генова.
Телефонните съобщения в гр. Варна се разширяват.
Безстопанствени кучета и лоша хигиена в града.
Назначени са двама нови съдебни пристави във Варна.
Варненски Окръжен Съд гледа дело за изнасилване.
Митрополията провежда търг за отдаване на предприемач за построяване църква в с. Галата.
Варненските Юнаци са поканени да вземат участие в събора на чешките Соколи в Прага.
Награди от Колоездачното надбягване.
Самоубийство в с. Айваджик.
Многострадалния Григорий Странджански Долен Чифлик.
Митю Маринов с. Арнаутлар.
Христо Бакърджийски с. Айваджик.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Народна воля
 Светкавица
 Свободен глас
 Славянин
 Черноморска камбана
Data Tag
  1938 год.
  1936 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
Съответствия за:  Дюлино (Варна), село
Резултати 1 - 9 от 11.стр.    1   2  
Serial's cover page Бюлетин     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 24, 20/10/1914
Serial's cover page Заловена опасна банда в Варнен ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5650, 16/05/1936
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Новите имена на селата във вар ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page Окръжни вести     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 56, 12/04/1929
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 38, 14/12/1910
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 21, 03/06/1907
Serial's cover page Хумор     
Народна воля [вестник]
бр. 10, 17/07/1932
Serial's cover page Обявление N 2005
 [обява]
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 16/07/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library