Start Over


От Русе са били изнесени за Германия 140,000 кгр. домати.
В някои села в Русенско се е появила главня по житата.
В Пловдив е открит 5-дневен областен курс по борбата срещу маларията.
Калофер ще бъде електрифициран.
В Пловдив група метачи започнали да складират сметта.
Решение на командира на пожарната команда в Пловдив.
До вчера през Русе са били изнесени общо 197,750 кгр. домати.
За директор на общинския театър в Бургаз е назначен Георги Костов.
Инцидент с дете в с. Средец, Русенско.
Бургазските морски бани.
Бургазската митница.
Детската диария в Бургаз.
Износът на домати.
Заловен адвокат в Широка лъка.
Инцидент с дете в Раднево.
За поправка на път край Габрово била образувана група от 120 безработни.
В ломския ловен парк били пуснати 150 фазани.
Болестта шарка по овцете в Пловдивска област.
През 1900 г. броят на овцете в България е бил 7,015,000 глави.
Годишният добив на вълна в България.
Тая година в Бургаска област ще действуват 14 допълнителни земледелски училища.
Средната годишна млечност на кравите от искърска порода.
Производството на вино в Бургаска околия.
С телефони през настоящата година ще бъдат съединени нови няколкостотин села.
В България има общо 2,717 лекари.
Засятата площ с тютюни тая година е възлязла на 428 860 декара.
Тая година от България са изнесени в чужбина общо 861 вагона домати.
В Бургаз има 700 радиоприематели.
Лабораторията на Чиновническото спестовно-застрахователно д-во в София.
В Бургаз се забелязва търсене на вина.
Нарочна комисия обходила в Бургаз всички хотели.
Постъпили заявления за бракоразводи в бургаското архиерейство.
Съществуват добри условия за износ на лук от България в Германия.
Тази година от един декар е получено от 1,200 до 1,500 кгр. ягоди.
Забранява се ловенето на пойни птички.
Съюзът на търговските служащи възнамерява да построи летовище.
Комасация на полски имоти.
Износът на зеленчуци и плодове от България през 1935 г.
В Бургаз били донесени от Цариград 3000 двойки риби торуци.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Ден
 Добруджанска поща
 Економистъ
 Източна мисъл
 Народна воля
 Природен лекар
 Северна поща
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Зеленчуци
Резултати 1 - 9 от 77.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page 1 килограм лук 27 лева     
Варненски новини [вестник]
бр. 3920, 14/05/1935
Serial's cover page Благоприятни изгледи за износ ...     
Ден [вестник]
бр. 8, 23/05/1937
Serial's cover page Варненско Общинско плодово-зел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 07/04/1937
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5714, 19/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5719, 24/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5724, 29/07/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5837, 19/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5842, 24/11/1936
Serial's cover page Вредни ли са доматите употребя ...     
Природен лекар [списание]
бр. 7=8, 01/03/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library