Start Over


Разрешен е свободния износ на български пресни храни.
Митинги и манифестации на безработните в Англия.
Унгария и румънската иредента в Трансилвания.
Турция не е съгласна на териториални отстъпки спрямо Гърция.
Бунтът на румънските иредентисти за Трансилвания.
Решение на експертна комисия по повод анексирането на страната.
За обединението на Добруджа с България.
Политиката на България при евентуална война като последствие на обявяването на автономията на Македония.
Резолюция до Лигата на народите за създаване на Рейнска република.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Време
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелец
 Земледелска победа
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Утринна поща
Data Tag
  1944 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1897 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Регионална автономия [политика]
Резултати 1 - 9 от 116.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page 13 февруарий 1886     
Варненски новини [вестник]
бр. 3876, 30/03/1935
Serial's cover page 5 февруарий 1886     
Варненски новини [вестник]
бр. 3861, 15/03/1935
Serial's cover page Австрия способна да живее     
Варненски новини [вестник]
бр. 405, 07/09/1925
Serial's cover page Автономия или обединение     
Добруджа [вестник]
бр. 60, 12/11/1917
Serial's cover page Автономия на Мемел     
Добруджански глас [вестник]
бр. 16, 05/04/1935
Serial's cover page Автономията на Бесарабия     
Добруджа [вестник]
бр. 174, 21/08/1918
Serial's cover page Автономията на Македония     
Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна [вестник]
бр. 13, 21/09/1944
Serial's cover page Автономията на Македония     
Варненски новини [вестник]
бр. 369, 18/01/1914
Serial's cover page Автономията на рейнските земи     
Добруджански глас [вестник]
бр. 22, 28/10/1919


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library