Start Over


По повод увеличаване на потребителските такси за социално слабите.
В Гаргалъшка община - пострадали посеви от градобитнината, затворени хамбари от бирници и високите данъци.
Отнемане конете на селяните, които не могат веднага да платят данък.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Курортни вести
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Данъци и такси
Резултати 10 - 18 от 817.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Арендна плата (серги парасъ)     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 01/12/1888
Serial's cover page Бедните и болниците     
Сеяч [списание]
бр. 16=17, 10/02/1898
Serial's cover page Безизходното положение на селя ...     
Единство [вестник]
бр. 238, 02/11/1930
Serial's cover page Бирнически произволи     
Единство [вестник]
бр. 255, 12/12/1930
Serial's cover page Бирнически произволи     
Единство [вестник]
бр. 257, 17/12/1930
Serial's cover page Бирнически произволи     
Ново единство [вестник]
бр. 231, 03/02/1933
Serial's cover page Бирнически удостоверения и неп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3=4, 01/04/1938
Serial's cover page Бирническите своеволия     
Единство [вестник]
бр. 221, 24/09/1930
Serial's cover page Бирнишка нахалност     
Ново единство [вестник]
бр. 119, 29/01/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library