Start Over


От основаването на Морското училище
Годишна конференция на бюрата на търговско-индустр. камари.
За внасяния у нас цимент.
Наградите по надпреварването за проектите на Хасковската окръжна палата.
Награда по надпреварването за проектите на църквата `Св. Иван Рирски` в гр. Пловдив.
Тъкачната фабрика във Враца.
Държавни периметри за каменни въглища в Стара планина.
Английската памучна фабрика в Ямбол.
Английската памучна фабрика във Варна.
Разрешено е оправянето на реките Искър и Струма, както и продължението на канала Синдел.
Отпуска се заем на водния синдикат за електроцентрала `Въча`.
Статистика за състоянието на индустрията през 1924 г.
Разширението на Варненското пристанище.
Привършване постройката на окръжното средно столарско училище в Кюстендил.
По Законопроекта за земеделското производство.
Бюджета на мина `Перник`.
Патент за газов двигател с кръгово въртене на буталото.
Тържество за завършване на учебната година в Морското машинно училище.
Каталог на техническата литература.
Морската Учебна Част - Варна.
Варненското журналистическо дружество.
Руската колония във Варна.
50 годишен юбилей на бившето Машинно училище, сега Морско Училище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Морски сговор
 Техника и стопанство
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1915 год.
Съответствия за:  Висше военно-морско училище Никола Вапцаров
Резултати 10 - 18 от 28.стр.    Previous Page   2   3   4  
Serial's cover page Петдесет годишен юбилей     
Варна [вестник]
бр. 10, 20/05/1931
Serial's cover page Петдесет годишния юбилей на Мо ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1, 01/05/1931
Serial's cover page По случай 50 годишния юбилей н ...     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1931
Serial's cover page Приветствена реч на кмета г-н ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 254, 12/08/1931
Serial's cover page Програма за отпразнуване 50 го ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 2, 01/06/1931
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1=2, 01/07/1925
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 7, 01/11/1930
Serial's cover page Условия за постъпване в морско ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1940
Serial's cover page Хроника     
Варненски вестник на вестниците [вестник]
бр. 10, 24/05/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library