Start Over


Превод на статия публикувана във вестник `Адевърул` за критичното положение в Европа в момента, когато се провежда акция за заличаване на репарационните задължения от войната.
Германия не може да изпълнява задълженията си по плана Юнг.
Между Българската и Югославянската народни банки се постигна споразумение за откриване взеимно на безлихвени сметки.
Б.Н.Б. издаде наредба N 22.
Износът на българското розово масло.
Новият закон за изменение на митническата тарифа в Турция.
Преговори за подновяване на допълнителното търговско споразумение между Гързия и Югославия.
Сконтовия процент в Гърция.
Споразумение между Гърция и Югославия за обща продажба на опиума.
Износът на земеделски произведения от Югославия.
Вносът на салами, кондензирано мляко и консервивани яйца в Чехословакия.
Специалните организации за износ и стойността на златната крона в Австрия.
Конкурентноспособността на местното яйчарско производство в Германия.
Блокираните временно в Югославия кредити в динари на британски поданици и фирми.
Финансовият комитет в Женева за положението в България.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Източна мисъл
 Куриер
 Народна воля
 Ново единство
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна заря
 Утринна поща
 Християнска защита
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1905 год.
Съответствия за:  Международни валутно-финансови отношения
Резултати 10 - 18 от 189.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Англия първа се отказва да пла ...     
Ново единство [вестник]
бр. 141, 28/03/1932
Serial's cover page Англо-съветските отношения     
Добруджански новини [вестник]
бр. 239, 28/01/1936
Serial's cover page Банкрута на няколко държави     
Ново единство [вестник]
бр. 118, 24/01/1932
Serial's cover page Бомба в европейската политика     
Ново единство [вестник]
бр. 114, 15/01/1932
Serial's cover page Буреносни облаци над Европа     
Ново единство [вестник]
бр. 119, 29/01/1932
Serial's cover page България и чуждите пазари     
Източна мисъл [вестник]
бр. 17=18, 15/06/1933
Serial's cover page България не може да плаща     
Ново единство [вестник]
бр. 127, 19/02/1932
Serial's cover page Българските въпроси в Женева     
Варненски новини [вестник]
бр. 5396, 04/09/1935
Serial's cover page Българските въпроси в Женева     
Варненски новини [вестник]
бр. 5411, 19/09/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library