Start Over


Описание и методически бележки от учителя по физическо възпитание Т. Петков от Варна.
Ползата от физически натоварвания при децата.
Физически упражнения и здраве.
Празник на евреите в Юнашки салон.
Влиянието на гимнастиката.
Поздравителни телеграми между Негово Величество Царя и Председателя на Б. Н. М. Сговор по случай новата година.
Поправка в законопроекта за общините относно наименованията на някои крайбрежници.
Нов закон за физическото възпитание в България.
Приет е Закон за Търговското Мореплаване.
Посещения на секретаря на Главното управително тяло на Б. Н. М. С. в различни клонове в страната.
Снимка на състава на Управителното тяло на В. Търновския клон на Б. Н. М. С. през 1930 г.
Проект за създаване на нови клонове в Каварна и Оряхово.
Инициатива за откриване на пристанище в с. Лабец, Ломско.
Организациите по телесно възпитание в Добруджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Виделина
 Във Варна за красота и здраве
 Домакиня
 Женски свят
 Красота и здраве
 Медицинско списание
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Педагогическа практика
 Природен лекар
 Северо-български спортен лист
 Семейно огнище
 Училищна практика
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1915 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Физическа култура и спорт
Резултати 10 - 18 от 44.стр.    Previous Page   2   3   4   5  
Serial's cover page Гладиаторски упражнения     
Красота и здраве [списание]
бр. 1, 01/11/1931
Serial's cover page Движението у малките деца     
Домакиня [списание]
бр. 11=12, 10/12/1898
Serial's cover page Действията на движението     
Медицинско списание [списание]
бр. 6, 01/12/1885
Serial's cover page Делсартовска гимнастика     
Училищна практика [списание]
бр. 6, 01/06/1908
Serial's cover page Евреите и България     
Варненски новини [вестник]
бр. 608, 24/04/1915
Serial's cover page Ефекти на упражненията и трени ...     
Северо-български спортен лист [вестник]
бр. 2, 20/07/1924
Serial's cover page Жената и телесните упражнения. ...     
Красота и здраве [списание]
бр. 4, 01/02/1932
Serial's cover page Из живота и дейността на Бълга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1940


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library