Start Over


Солист във Варненска градска филхармония.
Концерт на виртуозния цигулар във Варна.
Концерт на Варненската градска филхармония в полза `Паметник-портал за Приморци`.
М-р Русев замина за София.
За движението на влаковете.
Учителски промени.
Пристигнали параходи.
Варненското училищно настоятелство ще открие забавачница за деца от предучилищна възраст.
Заседание на комисията по настаняване на бежанците.
Работно време на Народната банка.
Делегатите на конгреса на инвалидите заминават за София.
Саша Попов пристига в града ни.
Заседание на библиотечния комитет при градската библиотека.
Съставени актове на купувачи извън градската житна борса.
Оплаквания от липса на осигурителни марки.
Износа за м. август през варненското пристанище.
Земледелческата изложба в Плевен.
Електрическото отделение при общината напомня на ползувателите на ел. енергия да заплатят сметките си.
Работно време на Археологическия музей.
За покупко-продажбата на едър рогат добитък.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 5 септ.
Дякон Никола Караиванов ще бъде ръкоположен за свещеник в с. Кестрич.
Дирекцията на народното здраве организира подвижни противосифилистични отряди в страната.
Събрание на младежката национално-либерална партия.
Общо събрание на културно-благотворително д-во `Добруджа`.
Събрание на студентското въздържателно д-во `Пробуда`.
Църквата `Св. Петка` започва да функционира след ремонта.
Юношеско туристическо д-во `Орлови гнезда` устройва излет.
Новият директор на Варненска популярна банка Данаил Духовников.
Окръжна сбирка на Демократическия сговор.
Избор на членове на българското училищно настоятелств в с. Мурна-Чифлик, Провадийско.
Събрание на членовете на запасните офицери и подофицери бездомници.
Дружеството на техниците практици.
Ефтим Воденичаров е назначен за председател на окръжния съд в Бургас.
В-к `Витлеемева звезда`.
Артиста Г. П. Донев чества 25 годишен юбилей на сцената.
Бояджийското занаятчийско сдружение срещу упражняващите занаята без професионално образование.
Пристигна в града ни талантливия млад цигулар Тодор Ал. Кръстев.
Излезе брой 2 на сп. `Аз знам всичко`.
БНБ за 16.X.1925 г.
Празнични билети от 13 април до 12 май.
Ревизия на всички учреждения в гр. Провадия.
Ревизия в Инспекцията по труда.
Варненска популярна банка раздава дивиденти за 1934 г.
Общо годишно събрание на Варненско градинарско д-во `Св. Трифон`.
Концерт на Варненската градска филхармония с участието на Любчо и Славчо Янкови.
Всички сказки подлежат на контрол от органи на Обновата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненска градска филхармония
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Време
 Морско ехо
 Обнова
 Свободен глас
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Цигулари, български
Резултати 10 - 18 от 19.стр.    Previous Page   2   3  
Serial's cover page Любчо Янков     
Варненска градска филхармония [списание]
бр. 2, 15/04/1935
Serial's cover page Любчо Янков     
Варненски новини [вестник]
бр. 3892, 15/04/1935
Serial's cover page Любчо Янков цигулар виртуоз со ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3890, 13/04/1935
Serial's cover page Николай Икономов     
Морско ехо [вестник]
бр. 545, 05/12/1940
Serial's cover page Последни отзиви за концертите ...     
Време [вестник]
бр. 96, 02/05/1926
Serial's cover page Саша Попов     
Варненски новини [вестник]
бр. 5371, 10/08/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 32, 05/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 445, 17/10/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3893, 16/04/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library