Start Over


Относно определяне на парцел за построяване на окръжен затвор за сметка на общинските гробища.
Решение N 442 за комисия за предоставяне на място за почивна станция на Български Народен Морски Сговор.
Решение N 443 за неодобрен търг.
Решение N 444, 445 за одобряване на условия за наемане на бюфети при морските бани.
Решение N 446 за одобрен благоустройствен план.
Решение N 447 за предоставяне на място при лозята `Рупи` за почивна станция на Български Народен Морски Сговор.
Решение N 450 за комисия, която да определи чертите на града.
Решение N 451-455 за раздаване места на бедни варненски граждани.
Решение N 456 за одо­брени поемни условия за отпечатването на 50000 екз. от проспекта за 1934 г.
Решение N 457 одобрение на връщането на сумите, които са били неправилно внесени в общ. каса.
Решение N 458 за допълнителни 1000 лв. въз­награждения за извънреден труд на плувците и фелдшерите при морските бани.
Решение N 459 за суми по кредит.
Решения 460-461 за освобожадаване гаранциите уволнени чиновници.
Решение N 462 за изменение на регулацията на общи­те гробища на града.
Решение N 463-465 за приемане на окончателен правилник за общи гробища и за приемане за­вещанието на х. Тома Димитров.
Решение N 466 за служеб­ното заличаване от семейните книги и наборни­те списъци на 43 варненски граждани, които са напуснали града.
Решение N 467 за такси върху домашни любимци
Решение N 468 за неприемане на молба на Варненската болница за по ниска цена на електричеството.
Решение N 469 за командировки.
Решение N 470 за недообрение на молба на Бенеберитската ложа `Езра` за опрощаване на лихви.
Решение N 471 за последен срок на Стефан Георгиев за застрояване купеното от общината място.
Решение N 472 за оставяне без последствие молба от Георги Ив. Ноев за опрощаване на лихви.
Решение N 473 за одобряване на резолюция по спорен въпрос.
Решение N 474 за оставяне без последствие молба от Юрдан Димитров за наляване на наем.
Решение N 475 за безплатно отстъпване на място на Добруджанското Женско Просветно благотворително дружество.
Решение N 476 за премахване на ротативни машини.
Разликите в честванията на деня на героите в Букурещ и Добрич.
За организацията и поддръжката на гробищния парк.
Двигателна сила.
Такси за планове на електрически инсталации.
Такси за смет.
Годишни налози по облагателните списъци за финан. 1927 и 1928 година.
За таксите срещу издаване свидетелства, удостоверения, извлечения, преписи, позволителни, справки и пр.
За таксите от катафалки за погребение, механически стълби, помпите и пр.
За наем от общински имоти.
За такси от медицинско преглеждане и пр. при общинските амбулатории.
За таксите на гробни места в градските гробища.
Общинският съвет е предвидил 1 милион лева за направата на покрива на новия театър.
От 1 октомври започна постройката на параклис, стая за гробарите и помещение за почивка на посетителите в новите гробища.
Относно определяне място за животински гробища и поддържането им съобразно хигиенните изисквания.
Писма на читатели от страната.
Публикацията е част от Материали за историята на Варна


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Здравие
 Известник
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Гробищни паркове
Резултати 10 - 18 от 29.стр.    Previous Page   2   3   4  
Serial's cover page И гробищата непощадени     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 47, 02/10/1922
Serial's cover page Из Общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 347=348, 07/04/1934
Serial's cover page Между Букурещ и Добрич     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 30, 06/06/1930
Serial's cover page Новите гробища     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 6, 20/02/1940
Serial's cover page Новите общински такси, берии и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 154, 06/01/1928
Serial's cover page Общински решения     
Варненски новини [вестник]
бр. 416, 18/09/1925
Serial's cover page Окръжно N 196     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 29, 08/02/1930
Serial's cover page Пишат ни от:     
Черно море [вестник]
бр. 37, 21/03/1892
Serial's cover page По въпроса за гробищата във Ва ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 316, 02/07/1933


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library