Start Over


Болестта шарка по овцете в Пловдивска област.
През 1900 г. броят на овцете в България е бил 7,015,000 глави.
Годишният добив на вълна в България.
Тая година в Бургаска област ще действуват 14 допълнителни земледелски училища.
Средната годишна млечност на кравите от искърска порода.
Производството на вино в Бургаска околия.
С телефони през настоящата година ще бъдат съединени нови няколкостотин села.
В България има общо 2,717 лекари.
Засятата площ с тютюни тая година е възлязла на 428 860 декара.
Тая година от България са изнесени в чужбина общо 861 вагона домати.
Доставката на новите пожарни автомобилни помпи за бургаската пожарна команда.
В Котел се открива смесена гимназия.
Населението на столицата консумира през м. януари 1 970 000 кгр. месо.
Бюджетът на ямболската община за 1937 г.
Добивът на оризищата тая година.
Тиф по домашните птици в бургаска околия.
Молим абонатите да си изплащат абонамента.
В някои села на окръга се е появила холера по дворните птици.
Пране и гладене на вълнени и копринени материи.
Игрова терапия на болни деца.
Предпазване на дрехите от молци.
Болести при кравите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Беседи на ветеринарен лекар
 Борба против туберкулозата
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Здравие
 Източна мисъл
 Медицинско списание
 Ново единство
 Последен час
 Последни новини
 Рибарство и отраслите му
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Трудове на Морската биологична служба във Варна
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1914 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Животни - болести
Резултати 10 - 18 от 63.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5837, 19/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5838, 20/11/1936
Serial's cover page Видът и качеството на месото     
Здравие [вестник]
бр. 4, 15/02/1885
Serial's cover page Външни паразити у домашните пт ...     
Ново единство [вестник]
бр. 62, 16/08/1931
Serial's cover page Газова болест по рибите     
Рибарство и отраслите му [списание]
бр. 5=6, 01/05/1923
Serial's cover page Дневни     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 48, 21/12/1928
Serial's cover page Домакинство     
Христианский свят [списание]
бр. 7, 01/07/1894
Serial's cover page Други болести у домашните птиц ...     
Ново единство [вестник]
бр. 61, 12/08/1931
Serial's cover page Дурин     
Беседи на ветеринарен лекар [списание]
бр. 2=3, 01/04/1923


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library