Start Over


Липсата на подпомагане на културните и хуманни инициативи.
За дейността на българската колония в Браила по спомените на Апостол Христофоров.
Идея за построяване на културен дом с голяма концертна зала с радиостудио, археологически музей и библиотека под името `Културен дом - паметник Св. Цар Борис-Михаил`.
Цели, програма и управителен комитет на организацията.
Предстоящите беседи и мероприятия на университета.
Северна Добруджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народна просвета
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Правда
 Природен лекар
 Родна мисъл
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Християнски съветник
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Културно-просветно дело
Резултати 10 - 18 от 288.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Благотворителността     
Търговско-промишлена защита [newspaper]
бр. 637, 17/01/1924
Serial's cover page Браила в миналото     
Добруджа [newspaper]
бр. 103, 04/03/1918
Serial's cover page Бъдещият културен дом на Варна     
Варненски вестник на вестниците [newspaper]
бр. 11, 04/08/1935
Serial's cover page Българска лига за самоопределе ...     
Добруджанско знаме [newspaper]
бр. 25, 15/05/1920
Serial's cover page Български Народен университет     
Ново единство [newspaper]
бр. 241, 19/03/1933
Serial's cover page Български кинематографически у ...     
Черно море [newspaper]
бр. 18, 19/05/1929
Serial's cover page Българското културно дело в До ...     
Добруджански куриер [newspaper]
бр. 2, 10/04/1930
Serial's cover page Българското културно общество ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5662, 28/05/1936
Serial's cover page Българското културно общество ...     
Ново единство [newspaper]
бр. 227, 15/01/1933


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library