Start Over


Относно изменение в закона за митниците, касаещ плащането на митата.
Искания на търговците - житари.
Между Българската и Югославянската народни банки се постигна споразумение за откриване взеимно на безлихвени сметки.
Б.Н.Б. издаде наредба N 22.
Износът на българското розово масло.
Новият закон за изменение на митническата тарифа в Турция.
Преговори за подновяване на допълнителното търговско споразумение между Гързия и Югославия.
Сконтовия процент в Гърция.
Споразумение между Гърция и Югославия за обща продажба на опиума.
Износът на земеделски произведения от Югославия.
Вносът на салами, кондензирано мляко и консервивани яйца в Чехословакия.
Специалните организации за износ и стойността на златната крона в Австрия.
Конкурентноспособността на местното яйчарско производство в Германия.
Блокираните временно в Югославия кредити в динари на британски поданици и фирми.
За освобождаване от мито на индустриални суровини.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Единство
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна сила
 Ново единство
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Налози и такси - мита
Резултати 10 - 18 от 473.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page  Last Page
Serial's cover page Безмитния внос     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 21, 22/06/1928
Serial's cover page Безмитния внос за индустриалци ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 16, 18/05/1928
Serial's cover page Безпътицата в митническата пол ...     
Народен глас [вестник]
бр. 9, 08/03/1931
Serial's cover page Бургаската конференция     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 723, 14/02/1926
Serial's cover page България и чуждите пазари     
Източна мисъл [вестник]
бр. 17=18, 15/06/1933
Serial's cover page Бързо Окръжно N 23252     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 28/01/1901
Serial's cover page Важни разисквания на стопанска ...     
Ново единство [вестник]
бр. 21, 01/05/1931
Serial's cover page Важни решения на правителствен ...     
Ново единство [вестник]
бр. 76, 20/09/1931
Serial's cover page Важно за износителите на зелен ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 252=253, 02/07/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library