Start Over


Земледелския конгрес се отлага.
Дневният ред на 16 редовен земледелски конгрес.
Роптание против варненския околийски лесничей.
Преустройство в армията.
Горската железопътна линия Синдел - Генишада.
Пчеларско дружество `Пчела` в Стара Загора.
Лозарско училище в Кюстендил.
Открити телеграфо-пощенски станции.
Новооткрити прогимназии във Варненски окръг.
Зимно Земледелско училище във Варна.
Отцепени села в самостоятелни общини.
Земледелски училища през зимния сезон.
Министерството на Земледелието изпраща стипендианти в чужбина.
Изложба на Пловдивската подвижна земледелска катедра.
Министерството на железниците отпуска вагони по теснолинейките и другите линии.
Ограбване и обезценяване труда на селяните.
Статистически данни.
Ролята на учителите и свещениците за разясняване на икономическите въпроси пред селското население.
Втора конференция на кметовете от варненската селска околия.
Образувана нова потребителна кооперация `Борба` в с. Гюндогду.
Относно местните данъци и такси и изменението на закона за селските и градски общини.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Земледелец
 Земледелска победа
 Медицинско списание
 Народна сила
 Светкавица
 Свободен глас
 Сеяч
 Сила
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Общини, селски
Резултати 10 - 18 от 69.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 6, 23/11/1920
Serial's cover page Клетниците     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 36, 06/04/1928
Serial's cover page Количествен състав на българск ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1930
Serial's cover page Кому да се надяваме?     
Сеяч [списание]
бр. 10=11, 25/10/1897
Serial's cover page Конференция на кметовете     
Свободен глас [вестник]
бр. 44, 21/11/1909
Serial's cover page Кооперативна трибуна     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 45, 30/11/1928
Serial's cover page Корегиране състава на общините     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 30/10/1925
Serial's cover page Кринина и кантарина     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 25/09/1925
Serial's cover page Нашите селски кооперации     
Земледелска победа [вестник]
бр. 29, 04/04/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library