Start Over


Царя и добруджанци.
Безплатните трапезарии за добруджанските бежанци.
Ученическата добруджанска дружба.
За добруджанския пансион.
Един успех за генадиевистите народно либерали.
Пристигнали от Силистра бежанци.
Семейните карти.
Детската музикална китка.
Относно италианските стоки от парахода `Константинопол`.
Пояснение по слънчогледовото масло.
Варненската Окръжна Инспекция по труда.
Делото по убийството на Черковски.
Заловени престъпници.
Военните полицаи и резервния магазин.
Изоставен камион.
Специална комисия по прехраната в гр. Варна.
Футболно състезание на варненското спортно д-во `Тича` и пребиваващите тук французки войски.
Основан е църковен младежки хор в църквата `Св. Никола`.
Театралното изкуство.
Италианският параход `Черна-Гора` във Варна.
Специалната комисия раздава стоки от първа необходимост.
Чиновниците от реквизиционната комисия.
Из музикалния живот - Софийското професионално музикално д-во основава фонд за издигане на музикален дом.
Лъжите на майор Сърбенов.
Таксите за обявленията във в-к `Слова`.
Съобщения на Специалната комисия по прехраната.
Причината за спиране на в-к `Обнова`.
Изгубена легитимация.
Виновен сте г-н майор Сърбинов.
Заловен крадец.
Специалната комисия по прехраната раздава захар.
Откази от тесняшката организация.
Общинския съвет отпуска дърва на нуждаещите се.
Избор за помощник инспектор по труда.
Две сказки от името на православното братство.
Митнишката война.
Началото на митнишката война (разпорежданията на Министерството).
Ревизия на дадените концесии през миналия режим.
Вдигната карантина.
Ж. П. Линия Т.-Пазарджик - Пещера.
Популярна банка в Трън.
Контролна комисия за житата.
Благотворителна лотария на благотворително дружество Старопиталище `Милосърдие` във Варна.
Г-н Христо П. Джуров е основал самостоятелна търговска фирма.
Нов директор на фабриката `Александър`.
Разрешена лотария в полза на безплатните ученически трапезарии в Русе.
Курс по мерките и теглилките.
II-ра семейна `Шуменска Пивница`.
Безплатен обущарски курс.
Търговци в несъстоятелност.
Венчавка.,Открит търговски курс за девици в Бургас.
Сказка на тютюнопроизводителя г-н Христо Г. Крайселски в Добрич.
Заслужено внимание към г. Ив. Грозев.
Преименувана фирма.
Сключен конкордат.
Благодарност от настоятелството на старопиталище `Милосърдие` към дарител.
Метрологическата комисия.
Търговско събрание в София.
Разпореждане до митниците.
Права на индустриална концесия за захарната фабрика в Пловдив.
Нова столична търговска фирма.
Подписка за акции за Индустриално железолеярно и машинно дружество `Металургия`.
На 16 юний започват изпитните беседи при варненските основни училища.
Безплатните ученич. трапезарии се закриват от 1 юни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Здравие
 Известник
 Морско ехо
 Обнова
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Черноморска камбана
Data Tag
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Социални грижи
Резултати 91 - 99 от 100.стр.    First Page  Previous Page   11   12  
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 135, 09/12/1919
Serial's cover page Хроника     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 171, 03/04/1917
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 100, 08/04/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 153, 25/06/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 154, 30/06/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 233, 13/12/1919
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 205, 22/01/1911
Serial's cover page Чиновническо Д-во `Бездомник`     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 123, 11/11/1919
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [вестник]
бр. 5659, 25/05/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library