Start Over


Горско трудово стопанство `Гениш-ада` отпуска на инвалидите дърва.
Беседите на проф. Ас. Златаров.
Назначен полицейски пристав при варненското градоначалство.
Комисия за определяне кредитоспособността на строителните кооперации в града.
Патронен празник на запасните офицери.
Паднал гръм.
Промушен от общинския бик.
Молебен по случай годишнина от Съединението и патронен празник на запасните офицери.
Въпроса за отнетото общинско място за постройка на пристанището.
Заседания на Демократическия сговор.
Издържали изпитите за секретар бирници.
Програма на кино `Лада`.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 20 септ.
Гроздоберът в Аджемлер.
Събирането на царевицата.
Земледелските катедри.
Екскурзия, организирана от Варненската държавна подвижна катедра.
Утвърден от М-вото на просветата за доцент по финанси и икономическа политика О. Н. Андерсен.
Акцизи за производителите на захарни изделия.
Инспектор по труда в Продавийска околия.
Осигурителни марки от Б. Н. Банка.
Редовни училищни занятия в морските специални школи.
Редовна сесия на Общинския съвет.
Варненското д-во `Инвалид` ще отбележи бойния празник на инвалидите.
Преговори за сливане на двата съюза на артистите.
Обгербване на карнетките.
Данък върху общия доход за 1923/24 г.
Участие на земеделските кооперации в изложението на 1 октомври.
Акцизи върху виното.
Основана е хлебарска кооперация в града.
Програмата за майсторските изпити във Варна.
Капарирането на товарните вагони.
Санитарното отделение отбелязва намаление на числото на инфекциозните заболявания.
Общинската театрална група подготвя репертоара си.
За конкурентните изпити по командировката на съдии в странство.
Окръжно за формените ученически облекла.
Тържествено откриване на театър `Ранков`.
Пристигнали параходи.
Общински кинотеатър.
Стокови борси.
Жилищен втори съдия във Варна.
Македонското културно благотворително братство `Вардар`.
Д-во `Инвалид`.
Следствието по заловеното болшевишко оръжие.
Пребиваващи параходи във варненското пристанище.
Образец за формено ученическо облекло.
Партийно събрание на радикалната организация.
Сказка на д-р Гаврийски на тема `Иван Вазов и неговото културно значение`.
Конгреса на демократическата партия.
Чирашки курсове.
Танцова вечеринка на д-во `Инвалид`.
Концертът на Втичева Шлосер и Найденов.
Площадът, където става седмичния селски пазар ще се модернизира.
Събрание на спортен клуб `Атлант`.
Заседание на гражданското въздържателно д-во `Духовен подем`.
Представление на провадийската драматичана трупа в театър `Лада`.
Осъден фалшификатор.
Закрива се педагогическия отдел при Варненската девическа гимназия.
Делото по общинското брашно.
Много от селата в окръга страдат от безводие.
Още по заловеното болшевишко оръжие.
Самозапалил се българин в Румъния.
Арестуван художник българин в Румъния.
Продажбите през празничните дни.
Б. Н. Банка за 4 окт.
Разменени телеграми по повод Независимостта на България и Възшествието на Н. В. Царя.
Измерването на вината.
Концерт на Неда Фтичева-Шлосер.
Беседа на Д. Гаврийски на тема `Залез и изгрев на културата`.
Конференцията на главните учители.
Венчавки.,Министърът на вътрешните работи във Варна.
Курс по художествена керамика.
Делото по общинското брашно.
Пристигнали параходи.
Отпуснат кредит за строежа на жилища за вдовици и инвалиди.
Алианс Франсез открива курсове по френски език.
Житната борса.
Чирашки курсове.
Фонд за поощряване отличили се ученички.
Конференцията на кооперативното бюро.
Почина Стефан Мараджиев.
Тайните комунистически петорки.
Инциденти.,Записвания на студентите при Висшето търговско училище.
Избори за главен учител във всички училища.
За наемателите на дюкяни.
Курсовата разлика за плащането на митата.
Обран пасажер в хотел `Комерсиал`.
По освобождаването от трудова повинност.
Общо събрание ня македонското културно благотворително братство `Вардар`.
Кино Прошек - афиш.
Редакционни съобщения.
С царски декрет е назначен за унгарски консул в града почетния гражданин Гр. А. Пейчев.
Народният представител Р. Василев ще говори в Юнашкия салон.
Младежката македонска организаци `Бр. Миладинови`.
За фонда квартирни пари.
Македонска среща в Юнашкия салон.
Депутация от общия съюз на инвалидите за преосвидетелствуване на инвалидите.
Крум Малев празнува 40 годишен учителски юбилей.
Назначен е амбулаторен градски лекар.
Оплакване за събиране на сметно право от живущите в квартала при Добришкото шосе.
Поправена е водопроводната мрежа при Джиздар кьой.
Пристигнали параходи.
Пристигнал е Ив. Петров, баритон.
Постъпки на Морския сговор за въвеждане в училищата на нов учебен предмет морезнание.
Започна да функционира новооткритата Централна градска амбулатория.
Привършени са проучванията на кварталите между Добришкото шосе и памучната фабрика, около пристанището и в Сес-севмес от архитектурното отделение.
Крадци на ул. `Арабаконак`.
Влагалището във Варна.
Срокът за облаганията върху сметта.
Бюрото за връзка между търговския съвет и студентството.
Общо събрание на д-во `Сливница`.
Конкурс за стипендии по политическа икономия за студентите от Варненската академия.
Противотифозна ваксинация на учащите се.
Концерт на артиста-баритон Иван Петров.
Скарлатинни заболявания.
Заседание на градския общински съвет.
Ремонт на градската скотобойна.
Списък на бедните във Варна.
Варненската община ще ходатяйства пред правителството за опрощаването на 5 милионния й дълг.
Общината е отпуснала 16 места за инвалиди за постройка на павилиони.
Лекции в Народния университет.
Съобщения на варненската митница.
Указ по насрочване изборите за членове на Варненската търговско-индустриална камара.
Ражданията през последната седмица.
Помен за поета П. К. Яворов.
Назначен директор на института за глухонеми в Пловдив.
Пристигнали параходи.
Занаятчийското сдружение на шивачите и шапкарите във Варна.
Привършен е правилникът за вътрешния ред на стоковата борса.
Допълнителните избирателни списъци на Варненската търговско-индустриална камара.
Б. Н. Банка за 14 ноем.
Норвежкият консул във Варна съобщава за преименуването на град Христиания в Осло.
Заседание на хигиеничния съвет.
Постъпления в държавното съкровище от Варна.
Християнското д-во във Варна.
Бал на руските студенти във Варна.
Събрание на родителско-учителския комитет.
За данък общ доход.
Регулационни.,Общинската електрическа мелница.
Санитарна ревизия на Варненската държавна болница.
Д-вото на изкуствата при Девическата гимназия.
Вечеринка на д-во `Инвалид`.
Събрание на членовете на подофицерската бездомнишка организация.
Кражба.,Еспернтско д-во в гара Каспичан.
Нови случаи на коремен тиф.
Пристигнали параходи.
Събрание на еврейско туристическо д-во `Хермон`.
Задължителни чирашки занаятчийски курсове.
`До Одеса и назад` - впечатленията на един българин.
Лигов футболен мач.
Спортен туристически клуб `Юпитер`.
Б. Н. Банка за 15 ноем.
Основано е младежко спортно туристическо д-во `Кораб`.
Отпуснати са 10000 лв. помощ за втората годишнина на сп. `Морски сговор`.
Из пристанището.
Държавните изпити за основни учители.
Утринна закуска в Девическата гимназия за бедните ученички.
Открита кражба.
Тъжбите по дохода.
Ще се раздават дърва от общинския склад.
Дерайлирал влак.
Вечеринката на д-во `Инвалид`.
Програмата на кино `Прошек`.
Б. Н. Банка за 17 ноем.
Указ за забрана на внос на 17 артикула.
Повреда в кабела на електрическата инсталация.
Разпространението на коремния тиф.
Д-во `Кораб` устройва забава.
Проектоустав за формиране на рибарски съюз.
Пристигнали параходи.
Ревизията на индустриалните заведения.
Общо събрание на членовете на Български народен морски сговор.
Събрание на Македонското благотворително братство.
Представление в Общински театър.
Кметът Стоянов ще се завърне от София.
Д-вото на учителите.
Дописка.,Артистичтият кръжок `Триакон` устройва концерт и реферат за Шопен.
Общо събрание на кинолюбителското д-во.
Публично събрание на д-во `Инвалид`.
Еврейското туристическо д-во `Хермон` устройва излет до Франга тепе.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 6 декември.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Българска младеж
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненско ехо
 Вестник Варненски инвалид
 Вестник инвалид
 Вестник на инвалидите
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелски глас
 Нова България
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Славянин
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1905 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Инвалиди
Резултати 91 - 99 от 146.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 47, 20/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 50, 23/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 61, 04/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 62, 05/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 97, 09/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 102, 14/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 103, 15/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 105, 17/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 124, 06/12/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library